Domů Ekonomika 13. ročník me...

13. ročník mezinárodní konference Investment & Business Forum

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje připravuje 13. ročník mezinárodní konference „Investment & Business Forum“, která se uskuteční v Aule Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Termín: 25. – 26. září 2012

Místo konání: Aula Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

17. listopadu 15/2172, Ostrava – Poruba

Motto: SPOLEČNĚ KE KONKURENCESCHOPNOSTI A ZAMĚSTNANOSTI

Moravskoslezský kraj je v pohybu. Změny posledních dvaceti let se již projevují ve všech oblastech života. Návrat mezi ekonomicky nejvýkonnější regiony České republiky je však těžký a vyžaduje něco navíc. Tím důležitým prvkem navíc je spolupráce všech klíčových aktérů, schopnost přijmout společnou vizi, shodnout se na strategických prioritách, sladit programy a projekty a využít schopnosti k jejich realizaci.

Cílem konference je představit dosavadní výsledky této spolupráce, ke kterým směřuje Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, aktivity průmyslových klastrů nebo integrace univerzit včetně přípravy vzniku výzkumné univerzity. Jedná se o unikátní a pilotní projekty v České republice, jejichž realizace přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti Moravskoslezského kraje s dopadem na celou ČR. Konference je také zdrojem inspirace pro další společné aktivity v období do roku 2020, k nimž bude patřit i společný akční plán k rozvoji zaměstnanosti a vzdělávání.

V souladu s nařízením Evropské komise bude v dalším období kladen vyšší důraz na integraci v daném území, v případě MSK se jedná o integraci zaměstnanosti, vzdělávání a podnikatelských aktivit tak, aby bylo zajištěno a cíleně řízeno jejich společné působení a aby vedly k předem definovaným konkrétním výsledkům.

Součástí programu konference budou panelové diskuze k výše uvedeným tématům, které se zaměří na výměnu zkušeností a hledání optimálního řešení identifikovaných problémů. Na konferenci vystoupí řada expertů a představitelů zejména zahraničních institucí, které podobné projekty úspěšně řešily v minulosti.

Záštitu nad konferencí převzal předseda vlády České republiky, ministr práce a sociálních věcí, ministr pro místní rozvoj, hejtman MSK a primátor statutárního města Ostravy.

Podrobné informace o konferenci naleznete na: http://www.ifo.cz/