Domů Ekonomika ČD – Telemati...

ČD – Telematika je v poločase zásadní transformace

Když Pavel Chleborád přišel společně s Jurajem Rakovským před necelým rokem a půl do vedení ČD Telematiky, viděli před sebou spoustu problémů, které bylo nutno bezodkladně řešit. Od té doby ČD Telematika, která mimo jiné vlastní druhou největší optickou síť v tuzemsku, podstupuje razantní proměnu.

Všechny transformační kroky směřují k jedinému cíli, a to vybudovat společnost, která nejenom obstojí na trhu mimo drážní prostředí, ale udrží svoji ekonomickou stabilitu i v dobách ekonomické recese

Loni byla ČD Telematika v zisku. Jaký je výhled na tento rok?

Ano, loni jsme i přes útlum investic do dopravní infrastruktury a nižší poptávku po IT službách ve skupině ČD, a.s. dokázali udržet kladné hospodaření. Přesně to bylo 3,9 milionů korun a letošní výsledky prozatím směřují k tomu, že kladné hospodaření si udržíme i letos.

Ve vedení jste necelý rok a půl. Jak ČD Telematika fungovala před vaším příchodem, kam se za ten rok posunula?

ČD Telematika vznikla sloučením dvou odštěpných závodů Českých drah a to SŽT (Správa železničních telekomunikací), Datis (IT služby pro České dráhy) a komerční společnosti ČD Telekomunikace. Bohužel po našem příchodu jsme byli konfrontování s faktem, že stále funguje de-facto jako tři oddělené firmy vystupující pod jedním právním subjektem. Každý úsek měl své obchodní oddělení, strategii a úplně se opomíjela možnost využít synergických efektů a nabízet zákazníkům komplexní služby. Další výzvou bylo dostat pod kontrolu finanční řízení společnosti. Myslím, že se nám tyto základní úkoly již podařilo splnit. Implementovali jsme controllingový systém krycích příspěvků, aktuální manažerskou výsledovku máme k dispozici každý měsíc, pracujeme každý týden s čerstvým obchodním forecastem, centralizovali jsme obchod, nákup, správu majetku i plánování investic.

Takže dnes je situace jiná?

Ano, co se týče metodiky řízení společnosti tak rozhodně. Stále nám však ještě zbývá dlouhá cesta k cíli. Mimo jiné jsme do ČD Telamtiky přivedli nový top management složený z odborníků, kteří svoje zkušenosti získávali v komerčně úspěšných společnostech. Stále však máme rezervy v kultivaci firemní kultury a orientaci na potřeby zákazníka. Možná to zní jako klišé, ale myslím, že pro firmu našeho zaměření je životní nutností pochopit zákazníka, jeho byznys a nabídnout řešení, které mu přinese přidanou hodnotu. Věřím, že se nám podaří vybudovat úspěšnou IT, servisní a telekomunikační společnost, která v konkurenci obstojí.

V jakém časovém horizontu plánujete transformaci společnosti dokončit?

Obávám se, že transformace společnosti je kontinuální proces, neboť i vnější podmínky a trh se neustále mění. Ale pokud se ptáte na základní strukturu a dotažení přeměny ČD Telematiky na efektivního poskytovatele ICT služeb, je pro nás milníkem rok 2011. Základním pravidlem, které chceme zavést do praxe, je jednoznačná odpovědnost za individuální výsledek, který jsme schopni měřit a podle něj odměňovat. Každý zaměstnanec by měl pochopit, jaká je jeho funkce a úloha ve firmě a jak se jeho práce promítá do jejich výsledků. Také by měl vidět jasnou souvislost mezi kvalitou odváděné práce a svojí výplatní páskou. Musíme i zjednodušit organizační strukturu a zredukovat počet manažerů ve společnosti.

Redukce počtu manažerů znamená propouštění?

Nechceme bezhlavě a plošně redukovat počet zaměstnanců, ale naše společnost má při dnešním počtu 966 zaměstnanců více než 100 manažerů. Jsem si jistý, že toto číslo je přehnané a takto komplikovaná struktura je rigidní a neumožňuje se přizpůsobit pružně měnícím se podmínkám trhu. Proto dojde k redukci manažerských pozic a k celkovému zeštíhlení společnosti. Pro tyto kroky jsme nalezli i pochopení u naší odborové organizace a je pravda, že ve finále povede ke snížení počtu zaměstnanců.

Co považujete za největší konkurenční výhodu ČD Telematiky?

Základy, řekněme rodinného stříbra, naší firmy se dají se rozdělit do dvou oblastí. První jsou naši zaměstnanci, kteří mají hlubokou znalost železničního prostředí, disponují příslušnými certifikáty a odbornými znalostmi. V této oblasti nemáme na trhu konkurenci.

Dalším fundamentem je naše optická síť, která pokrývá celé území ČR a poskytuje možnost provozovat telekomunikační služby pro širokou paletu zákazníků.

V letošním roce jste investovali do upgradu optické sítě. Co můžete nově zákazníkům nabídnout?

Přesněji řečeno, investovali jsme do dvou nadstavbových technologií nad optickou sítí. Jedna byla páteř datové sítě IP MPLS a druhá páteřní DWDM síť. Zákazníkům jsme teď schopni nabídnout přenosové služby s vysokou kapacitou a to jak na úrovni datového propojení, tak na úrovní pronájmu virtuálních vláken s kapacitou až 40 Gb/s.

Takže zjednodušeně: Když si zapnu internet, data poběží po vašich kabelech?

Ano, může to tak být. Část našich zákazníků v oblasti telekomunikačních služeb tvoří lokální poskytovatelé internetového připojení.

Kolik jste do telekomunikačních služeb investovali?

Celková výše investic v tomto roce dosáhla 50 milionů korun. Podařilo se nám identifikovat úspory v provozních nákladech, které jsme využili pro financování investic. Nechtěli jsme zatěžovat cash pozici společnosti.

Kdo jsou vaši nejvýznamnější klienti?

Přes sedmdesát procent tržeb ČD Telematiky pochází ze železničního sektoru. Nejvýznamnějším klientem je SŽDC (Správa železniční dopravní cesty). Pro něj děláme komplexní servis sdělovací, telekomunikační techniky a kabelové sítě. Druhým největším zákazníkem je naše mateřská společnost – ČD, a.s. a třetím ČD Cargo, a.s.

Jak se vás dotkne rozhodnutí ministra dopravy o zastavení některých železničních projektů?

Pro naši společnost to představuje přímé ohrožení přibližně 10 % tržeb na příští rok, které pocházejí ze subdodávek při výstavbě a rekonstrukci železničních tratí, respektive koridorů. Na tento fakt jsme připraveni, ale na druhé straně v tom spatřujeme i šanci. Jsem přesvědčen, že úspory lze najít především v provozních kapitolách rozpočtu SŽDC a to je oblast, kde ČD Telematika může nabídnout svoje služby a přinést reálné provozní úspory.

Byly vládní škrty na investicích podle vás nevyhnutelné?

Chápu snahu o udržení fiskální stability České republiky, ale mrzí mě, že stát v první řadě šetří na investicích. V prvním kroku je to opodstatněné, neboť úspora mandatorních provozních výdajů státu vyžaduje legislativní změny, které nemohou být okamžité, ale v následujících letech bych raději viděl podstatné škrty v provozních výdajích a přelití prostředků na investice do majetku, který bude přinášet dlouhodobý výnos a užitek, což je například dopravní infrastruktura. Pokud bych měl použít nějaký příměr, tak v případě, že budete pekařem, nepůjčíte si na dovolenou, ale na dodávku, kterou budete pečivo rozvážet do prodejen. Bohužel naše republika si dlouho půjčovala na dovolenou…

ČD Telematika v roce 2009

Obrat: 1,5 miliardy korun

Zisk: 3,9 milionu korun

Akcionáři: České dráhy 59 %|Nyland Holding 29 % | AŽD Praha 7,4 %| Odborové sdružení železničářů 2,5 % |OHL ŽS 1,8 %| Morávka Centrum 0,3 %