Domů Ekonomika CTP v roce 20...

CTP v roce 2011: Příjmy z pronájmů více než 100 milionů eur

Společnost CTP zveřejnila výsledky hospodaření v minulém roce. Poprvé v historii firmy dosáhly příjmy z pronájmů více než 100 miliónů eur. Společnost loni zahájila výstavbu CTParku Brno II adokončila 4 plně pronajaté budovy v této lokalitě, realizovala několik dalších projektů v České republice a pokračovala ve výstavbě dvou administrativních projektů v Brně (Spielberk Towers) a Ostravě (IQ Ostrava).

Aktuálně je ve výstavbě CTP 20 budov s termínem dokončení v letošním roce.Na konci roku 2011 dosáhlo portfolio dokončených nemovitostí CTP počtu cca 180 budov a pronajímatelné plochy přes 1 750 tis. m2.

„Tržní hodnota stávajících nemovitostí a nemovitostí ve výstavbě dosáhla více než 1,6 miliard eur, tedy o 11 % více než byla hodnota v roce 2010. Tento pozitivní nárůst zobrazuje především nové dokončené nemovitosti v roce 2011, investice do projektů ve výstavbě a několik nových akvizic a investic do pozemků v klíčových lokalitách pro náš další rozvoj,“ uvedl Remon Vos, ředitel společnosti CTP.

Celková hodnota aktiv CTP na konci roku 2011 představovala 1,8 miliard eur. Zisk před zdaněním za rok 2011 dosáhl 90 miliónů eur a čistý zisk činil téměř 77 miliónů eur. Na pozitivních finančních výsledcích skupiny CTP se v roce 2011 vedle rozsáhlých investic podílely i přetrvávající nízké úrokové sazby.