Domů Ekonomika Firemní dobro...

Firemní dobrovolnictví v Česku reprezentuje také RPG a Dalkia

0

V žebříčku Top Filantrop zabodovaly i další moravské firmy, které razí myšlenku, že „pouhé“ darování peněz nestačí.

„Na slavnostním večeru TOP filantrop 2010 byly dekorovány čtyři firmy, které postoupily do finále soutěže Evropská cena za firemní dobrovolnictví: RPG Real Estate, Dalkia Česká republika, První chodská stavební společnost a Česká spořitelna,“ zdůraznil Růžička.

Tyto firmy posunuly ideu „darování práce zaměstnanců“ ještě na vyšší úroveň. Čas a energii dobrovolníků zaměřují na nejpalčivější problémy v dané komunitě a na nejpotřebnější cílové skupiny. Například RPG Real Estate se díky této strategii daří zvelebovat své bytové domy, a to i v problematických lokalitách. Perlička navíc: na opravách se podílí i samotní obyvatelé, kteří se k okolí, jež si sami uklidili, chovají mnohem zodpovědněji.

„Impulzem pro zahájení našeho projektu byla skutečnost, že některé domy patřící naší společnosti, se nacházejí v sociálně znevýhodněných lokalitách,“ říká Petr Handl, ředitel vnějších vztahů skupiny RPG Real Estate, která byla nominována do Bruselu v kategorii „Nováček“.

„Dospěli jsme k závěru, že má-li se kvalita života v těchto lokalitách změnit k lepšímu, nestačí pouze opravit domy, ale je nutné dlouhodobě pracovat i se zdejšími nájemníky. Právě oni jsou totiž často těmi, kdo si své vlastní bydlení ničí, a proto jsme jim nabídli pomocnou ruku v tom smyslu, že v nich společnou prací postupně budujeme pocit spoluzodpovědnosti za to, v jakém prostředí žijí.“

Program zapojování zaměstnanců do veřejně prospěšných projektů v RPG RE je propojen s podnikáním firmy a je zaměřen na naléhavé lokální společenské problémy – sociální vyloučení a nezaměstnanost sociálně slabých skupin místního obyvatelstva.

RPG RE ve spolupráci s místními veřejně prospěšnými organizacemi, které se dlouhodobě věnují problematice sociálního vyloučení, realizovala v sociálně vyloučených lokalitách s převážně romskou populací a zvýšenou koncentrací nezaměstnaných komunitní akce, do nichž se na dobrovolnické bázi zapojila více než polovina zaměstnanců realitní skupiny RPG Real Estate – tedy asi 200 lidí. K nim se přidal přibližně stejný počet místních obyvatel. Cílem byl úklid společných prostor domů i veřejných prostranství, opravy domů, výsadba stromů a povzbuzení komunikace napříč komunitou prostřednictvím kulturního programu.

Zaměstnanci pomáhali v osadách ve svém volném čase. Firma zase investovala prostředky do pomůcek, potřebného vybavení, přípravy a komunikace. Tyto akce byly první svého druhu v dané ostravské lokalitě. „Přínosem projektu je i rozvoj zaměstnanců v oblasti měkkých dovedností jako je komunikace s klienty se specifickými potřebami, posílení týmové spolupráce a integrace do života v komunitě,“ dodal Handl.

Česká reprezentace do soutěže Evropská cena za firemní dobrovolnictví

  1. RPG Real Estate
  2. Dalkia
  3. Česká spořitelna
  4. První chodská stavební společnost