Domů Ekonomika Jaká je persp...

Jaká je perspektiva cestovního ruchu? Odpoví summit CENTROPE

0

Na pomezí Rakouska, Česka, Maďarska a Slovenska se vytváří nový prosperující nadnárodní region CENTROPE. O tom, jaký potenciál má tento region v cestovním ruchu a jaké jsou hlavní problémy na cestě k vytvoření atraktivní a jedinečné přeshraniční destinace, se bude debatovat na mezinárodním summitu s názvem „destination@centrope.“

Summity CENTROPE, které se konají každého půl roku, slouží k prosazování společné politické agendy na nejvyšší úrovni a k veřejné diskuzi na klíčová témata přeshraniční spolupráce.

Prosincový summit přinese následující témata:

  • Ve kterých oblastech je žádoucí vytvářet společnou obchodní politiku a společný marketing?
  • Jak vytvořit silnou a viditelnou značku na mapě Evropy, která by byla přitažlivá a uznávaná v oblasti průmyslu a cestovního ruchu?
  • Jakými konkrétními aktivitami lze přispět ke zlepšení vzájemné dostupnosti zajímavých míst v CENTROPE a ke zviditelnění kulturního dědictví?
  • Jak koordinovat rozvoj infrastruktury cestovního ruchu a jak dosáhnout vytvoření pestrého a přitom integrovaného regionu pro kulturní a volnočasovou turistiku?

Summit se bude konat 5. prosince 2011, 14–17.30 hod. v Tomášově (Bratislava).

Jednacími jazyky konference jsou čeština, maďarština, němčina a slovenština, simultánní tlumočení je zajištěno.

Veškeré dotazy a registrace zasílejte na office@centrope.com nebo domcentropy@gmail.com.