Domů Ekonomika Moderní firma...

Moderní firma Freebone:Nejlepší reklama je ta, která jde od ucha k uchu

0

Jak dlouho funguje vaše firma a od kdy ji spojujete se současným logem?

Společnost vznikla v roce 1997. Po deseti letech působení jsme dospěli k přesvědčení, že je třeba provést radikální změnu firemní identity včetně obchodního názvu, což jsme také uskutečnili. Nynější CI tedy používáme od roku 2007.

Které priority jste si kladli při tvorbě Vašeho corporate identity design?

Naší jednoznačnou prioritou bylo, aby nové logo společnosti působilo nadčasově, ale přitom dostatečně moderně. Jak jsme záhy zjistili, pro kreativce to není zrovna lehký úkol, neboť jsme vybírali z několika desítek logotypů, které sice splňovaly požadavky na jedno nebo druhé kritérium, málokdy však obě zároveň. Jsem přesvědčen, že se nám to nakonec přeci jen povedlo. Prezentované myšlenky bych shrnul do třech slov. Prostor, odvaha, směr.

Jaké zásady dodržujete při vaší prezentaci navenek? Čeho se chcete vyvarovat?

Zásady jsou definovaný grafickým manuálem, který je nedílnou součástí každého logotypu. Definice barev, dovolené pozadí, dovolená minimální velikost loga a podobné náležitosti jsou základní informace, které jakýkoliv grafik při práci se svěřeným logem musí respektovat. Za nejnešťastnější počin v oblasti firemní prezentace považuji užití fosilních klipartů a „3D“ písma. Naopak moderní, komerční kliparty, pokud se s nimi nepřehání, jsou příjemným zpestřením.

Používáte grafický manuál? Zpracovávali jste si jej sami, nebo jste jej zadali jiné firmě?

S naším zadáním jsme oslovili tři grafická studia a po dvou měsících práce a vybírání jsme zvolili návrh studia Bytegang Project pana Pavla Řehulka. Tomu se podařilo dokonale přetavit myšlenku letících stíhaček opouštějící formaci do grafické podoby. Grafický manuál, který z logotypu vyšel, je dostatečně přehledný pro kohokoliv, kdo s naším logem pracuje. Náklady na tvorbu logotypu a grafického manuálu dosáhly téměř padesáti tisíc korun. V částce jsou zahrnuty i platby za nevybrané návrhy všech oslovených studií. Vynaložené náklady nebyly malé, avšak ospravedlnitelné. Prokazuje se nám to rok od roku více.

Jakými jinými než grafickými prostředky prezentujete svoji firmu?

Jinými než grafickými? Jednoznačně reklama od ucha k uchu. To je vůbec nejúčinější marketingový prostředek, který znám. Každopádně jeho specifické použití ve formě virálního marketingu nevyužíváme a ani v budoucnu na tom nehodláme nic měnit. Opravdu povedených kampaní na bázi virálního marketingu je velmi málo, zatímco většinu můžeme bez nadsázky označit jako neetickou. Zůstaneme jen u těch zmiňovaných uší.

V čem je podle vás budoucnost moderní prezentace? Jakou váhu přisuzujete sociálním sítím?

Ať je prezentace na síti nebo na papíře, stále se musí řídit stejnými zásadami. Na tom žádný internet nic nezmění. S přesouváním těžiště informačních toků na sociální sítě bude však třeba pozorněji reflektovat zmínky a změny nálad. Ať již na základě nástrojů typu Cisco SocialMiner nebo analýzy na klíč zpracovávané marketingovými agenturami. Twitter a Facebook pro nás znamenají především kontakt s early adopters a geeky, které se snažíme získat na naši stranu, neboť jejich názor na výběr poskytovatele internetu, a tedy našeho produktu, má v jejich okolí velkou váhu. Vliv sociálních síti na naše podnikání proto rozhodně nepodceňujeme. Na druhou stranu, honba za co největším počtem facebookových lajků dělá z firemní prezentace spíš sociální agregát než konstruktivní komunitu.