Domů Ekonomika Povodí žijí z...

Povodí žijí z prodeje elektřiny a z dotací

Povodí Moravy se stará o povodí řeky Moravy a Dyje. Prostředky na hospodaření získávají především z odběrů povrchové vody, z výroby elektrické energie ve vlastních malých vodních elektrárnách, prodejem ryb, pronájmem prostor nebo laboratorní činností. Zhruba stejně velká část příjmů plyne z dotací státu. Jsou to dotace na povodňové škody a na protipovodňová opatření. Například u Povodí Odry se jedná o 500 milionů korun z vlastních zdrojů a 300 – 400 milionů korun z dotací. Investice těchto státních podniků směřují do správy a údržby vodních toků a vodních děl nebo na investiční výstavbu. Povodí Moravy v loňském roce vynaložilo na protipovodňovou ochranu asi 250 milionů korun, za odstranění povodňových škod zaplatilo dalších 350 milionů korun. Letošní rozpočet Povodí Moravy nezveřejnilo.

Žádné komentáře

Napište komentář

Doplňte správně hádanku *