Domů Dění v regionech Projekt podni...

Projekt podnikatelů a politiků na severu Moravy má zvednout zaměstnanost

Patnáct projektů za více než 420 milionů korun a další projekty se připravují – to jsou konkrétní výsledky ročního působení Moravskoslezského paktu zaměstnanosti. V České republice jde o pilotní projekt, který má podpořit růst zaměstnanosti v regionu.

Jde o strategické partnerství desítek podnikatelských subjektů, škol a dalších institucí v Moravskoslezském kraji, které vznikalo postupně v průběhu roku 2010 a bylo završeno oficiálním podpisem 24. února 2011 v Ostravě mezi Moravskoslezským krajem, Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Krajskou hospodářskou komorou MSK a Regionální radou Regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

„Období restrukturalizace sebou přineslo také problémy, které se logicky odrazily na trhu práce v našem kraji. Tyto problémy, které souvisejí se zaměstnaností, ale také se vzděláváním a ekonomickým rozvojem, si dobře uvědomujeme a snažíme se je systémově řešit,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Jaroslav Palas .

„MSPakt vnímám jako základní nástroj změny hospodářské úrovně regionu. Jsem rád, že připravované projekty nejsou jen o lidských zdrojích, ale klíčové je, aby současná pracovní místa nezanikala, rozvíjely se stávající podniky a motivovali se noví investoři,“ uvedl prezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje Pavel Bartoš s tím, že ale hlavní problém vidí v úrovni podnikatelského prostředí v Česku, kdy ceny energií jsou pro podnikatele téměř likvidační či chybí podpora technického vzdělávání na všech úrovních.

S tím souhlasí také předseda představenstva Krajské hospodářské komory MSK Jan Březina. „Komora proto velmi podporuje například integrovaný projekt MSPaktu Brána k technické kariéře, kdy motivace k technickému vzdělání začíná už na základních školách. Region byl a je průmyslový, a je nutné proto rozvíjet tradiční technická odvětví,“ vysvětlil Jan Březina.

Z dosavadních 37 projektů, které jsou obsaženy v Integrovaném programu rozvoje zaměstnanosti MSPaktu, jich 15 již probíhá. „Tyto projekty jsou financovány z příslušných operačních programů a jsou součástí Integrovaného programu rozvoje zaměstnanosti, který nyní zahrnuje sadu deseti integrovaných projektů obsahujících dalších 37 subprojektů, jejichž naplnění bude mít významný dopad na řešení hlavních problémů a potřeb vzdělávání a trhu práce v Moravskoslezském kraji,“ upřesnil Marian Lebiedzik, náměstek hejtmana MS kraje. Probíhající projekty, které budou trvat zhruba tři roky, jsou konkrétně zaměřeny na žáky a studenty základních a středních škol či učitele a pedagogické pracovníky základních a středních škol.

„Díky MSPaktu se podařilo také prosadit integrovaný projekt Labour Pool – nástroj tzv. přechodného trhu práce, který v současném portfoliu aktivní politiky zaměstnanosti v Česku citelně chybí a který je zaměřen na pomoc nezaměstnaným znevýhodněným na trhu práce, jako jsou dlouhodobě nezaměstnaní, nezaměstnaní se zdravotními handicapy, nezaměstnaní v předdůchodovém věku, ale také nezaměstnaní absolventi škol vstupující poprvé na trh práce, příslušníci etnických skupin a další,“ uvedl Jan Beneš, výkonný manažer MSPaktu.

Co to tedy Labour Pool je? Částečně funguje jako komerční agentury práce. Přijímá lidi do zaměstnání a nabízí jejich kapacitu ve formě služby za úplatu jiným zaměstnavatelům. Na rozdíl od komerční agentury však Labour Pool zaměstnává na dobu určitou lidi obtížně umístitelné a pomáhá jim hledat uplatnění na hlavní pracovní poměr mimo Labour Pool.

„Šedesát procent účastníků programu po ukončení působení v Labour Pool by mělo najít uplatnění na trhu práce,“ řekl Petr Czekaj, tajemník MSPaktu.. Projekt, který se bude pilotně ověřovat v Moravskoslezském kraji, by také mohl přinést jak miliardové roční úspory ve státním rozpočtu, tak i efektivní čerpání financí z EU fondů právě pro obtížně uplatnitelné skupiny na trhu práce. Z příjemců sociálních dávek se totiž stanou plátci daní i sociálního a zdravotního pojištění. „Budeme prosazovat využití tohoto konceptu jako standardního nástroje v rámci aktivní politiky zaměstnanosti v Česku v dalším období EU 2014 – 2020,“ doplnil Petr Czekaj.

V květnu letošního roku bude rovněž spuštěna Regionální observatoř konkurenceschopnosti, jako jeden z deseti integrovaných projektů MSPaktu, který sjednotí velké množství statistických i dalších užitečných informací týkajících se trhu práce na jedno místo – na web – www.msobservator.cz. „Observatoř bude veřejně poskytovat všem zájemcům informace, analýzy, prognózy současné a budoucí nabídky a poptávky na trhu práce,“ uvedl Zdeněk Karásek, člen Výkonné rady a realizačního týmu MSPaktu.

„Cením si toho, že se v rámci MSPaktu dokázala domluvit podnikatelská a politická reprezentace v kraji, vytýčila si společný cíl a za ním jde. Je to dlouhodobý projekt, který se bude rozvíjet v dalším plánovacím období,“ dodal Pavel Bartoš.

„Jsme si vědomi, že realizace takového dlouhodobého a systémového řešení není snadná, že vyžaduje svůj čas a že se výsledky neprojeví okamžitě. I přesto jsme podpisem paktu na sebe vzali závazek jeho podpory. Stejně tak očekáváme jeho podporu od partnerských ministerstev a dalších institucí, jejichž zástupci jsou zde přítomni, neboť jsme přesvědčeni, že úspěšná realizace paktu přinese užitek také jim zejména při ověřování efektivního využívání finančních prostředků ve stávajícím a zejména v příštím plánovacím období Evropské unie 2014 – 2020,“ doplnil hejtmana kraje Jaroslav Palas.

Žádné komentáře

Napište komentář