Domů Ekonomika Rusko je v cí...

Rusko je v cílové rovince vstupu do Světové obchodní organizace

Po osmnáctiletém vyjednávacím maratonu stojí Rusko na prahu členství ve Světové obchodní organizaci (WTO). Jeho přijetí jednomyslně schválily všechny členské státy na 8. zasedání Konference ministrů členských zemí WTO v Ženevě. Rusko musí během 220 dní splnit všechny závazky, na které při vyjednávání přistoupilo.

Po této lhůtě a následných 30 dnech po uložení příslušných listin v Sekretariátu WTO se stane plnoprávnou členskou zemí. Znamená to příležitost pro české podnikatele v zemědělství a potravinářství.

Z České republiky se do Ruska nejvíce vyváží zpracované výrobky, jako třeba pivo, cukrovinky, mléčné výrobky, výživa pro zvířata a v poslední době se opět zvyšuje vývoz sladu. U těchto položek dojde ke snížení celních sazeb. Například u nečokoládových cukrovinek to bude z 20 na 14 procent a u sladu z 10 na 7 procent a u piva ze sladu z 0,6 EUR/l na 0,18 EUR/l, v kontejnerech z 0,6 EUR/l na 0,04 EUR/l.„Rusko již dnes představuje mezi zeměmi stojícími mimo Evropskou unii pro Českou republiku největšího obchodního partnera. Hodnota agro-potravinářského vývozu do tohoto teritoria se v posledních letech pohybuje mezi 1,5 a 2 miliardami korun,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl s tím, že hlavním přínosem vstupu Ruska do WTO je pro mezinárodní obchod zvýšení transparentnosti a předvídatelnosti ruského obchodního prostředí.

Vstup Ruska do WTO zamezí zneužívání zeměpisných označení a lepší ochranu obchodních značek.

V oblasti přístupu na trh se Rusko zavázalo kromě jiného stanovit horní hranice dovozních celních sazeb, které již nemohou být v budoucnu zvyšovány. V oblasti veterinárních nebo fytosanitárních opatření se bude muset Rusko po vstupu do WTO řídit mezinárodními pravidly. Znamená to, že už nebude moci jednostranně přistoupit k neodůvodněným či nedostatečně odůvodněným jednostranným opatřením omezujícím obchod, jako tomu bylo nedávno v případě zákazu dovozu veškeré zeleniny z EU kvůli výskytu bakterie E. Coli., nebo v případě loňského zákazu exportu obilí.

Žádné komentáře

Napište komentář

Doplňte správně hádanku *