Domů Ekonomika Společenská o...

Společenská odpovědnost může i vydělávat

0

Ostrava – Programy společenské odpovědnosti – neboli CSR aktivit – jsou pro většinu firem v Moravskoslezském kraji zatím v plenkách. Platforma Byznys pro společnost, fórum odpovědných firem totiž v tomto regionu registruje jen velké společnosti většinou se zahraniční majetkovou účastí.

„Dárcovství už není jedinou věcí, kterou firmy a korporace v České republice dělají. Postoupily do dalšího stádia projektů společenské odpovědnosti , což znamená, že se více věnují svým zaměstnancům, více se věnují ekologickým projektům, trhu a kvalitě vztahů v obchodních řetězcích a podobně,“ říká člen leadershipu BpS Michal Růžička.

Důkazem je například mezinárodní expresní a logistická společnost DHL, která kromě pomoci dětem z dětských domovů v Liptále, Vizovicích a Karviné nebo sbírky pro nevidomé děti, u svých zaměstnanců finančně podporuje dárcovství krve či Klub matek a otců.

„Naše firma působí v České republice na více než 50 místech. Které projekty společenské odpovědnosti přijmeme, si tak musí rozhodnout přímo v oblastech. Ty vnitřní formují především samotní zaměstnanci. Pomoc vnějšímu světu pak organizujeme s místními lidmi v různých neziskových a humanitárních organizacích,“ uvádí Ondřej Kulhánek z CSR týmu společnosti DHL Jak lidé vnímají chování firem?

93 % Čechů je hledí na to, jak se firmy chovají k zaměstnancům a zákazníkům

85% lidí zajímá, jak se firmy chovají ke svým dodavatelům a partnerům

88% Čechů přiřazuje vysokou důležitost odpovědnost k životnímu prostředí

72% lidí od firem očekává odpovědnost k sociálně znevýhodněným občanům

50% lidí hodnotí kladně sponzorské aktivity

Více než polovina (55 %) respondentů dala někdy přednost nějakému produktu proto, že část výtěžku z prodeje byla věnována na společensky prospěšnou věc.

Zdroj: výzkum společnosti GfK Czech.

Společnost RPG Real Estate, která v ostravsko-karvinském regionu vlastní cca 44 tisíc bytů, ve svém programu společenské odpovědnosti spojila vlastní užitek s komfortem nájemníků. Revitalizace lokality Liščina ve Slezské Ostravě pomáhá začlenit sociálně vyloučené obyvatele, žijící v místě s vysokou nezaměstnaností, nízkou úrovní vzdělání, šedou ekonomikou, drogami a dluhy.

„Oprava bytových domů a jejich okolí nebo výstavba dětských hřišť celou oblast oživí. Navíc peníze jsme investovali do zhodnocení svého majetku a pomohou také ke zkvalitnění života nájemníků. Ti se také sami začali více zajímat o své okolí, dbát o čistotu i bezpečnost. Zatímco jinde kvůli vandalům dětské hřiště přežije jen několik měsíců, stejné zařízení na Liščině bez větší újmy funguje téměř tři roky, protože si ho sami hlídají“ připomíná Stanislav Svoboda z RPG Real Estate.

„Tento projekt je právě důkazem, že společenská odpovědnost dnes nutí firmy zamýšlet se nad řešením největších společenských problémů přímo v regionech a ne někde u zeleného stolu v centru. A k řešení pak používají nejen finance, ale přijmou celkový přístup k dané věci,“ shrnuje Liběna Marková z platformy Byznys pro společnost.

Neziskové a jiné humanitární organizace v Moravskoslezském kraji aktivitu firem vítají, podle jejich názoru je však stále ještě co zlepšovat.

„Vzdělávat a finančně i jinak podporovat můžeme kohokoliv, ale ti lidé potřebují především práci. Takže za úvahu stojí, kdyby se firmy rozhodly potřebným lidem dávat práci. Ti zaměstnavatelé ani nemusejí vytvářet nová místa, ale prostě nabídnout stávající volné pracovní příležitosti. To je lepší, protože takovýto systém příčinu problémů pouze neodstraňuje, ale především je řeší,“ tvrdí vedoucí azylového domu Armády spásy v Ostravě-Fifejdách Marcela Stryjová .

Podle Michala Růžičky se platforma Byznys pro společnost rozvíjí a vše potřebuje čas:“ V Británii za asi dvacet let existence má ta jejich VIP CSR síť přes 800 členských firem a jsou tam klidně firmy s deseti zaměstnanci a jsou tam obrovské korporace, které mají větší obrat než některé státy. V Ostravě a okolí působí celá řada firem od malých po velké, ale samozřejmě to bude chvíli trvat, než malé firmy si uvědomí, že to není jenom o penězích, jenom o velikosti, ale že ta aktivita může mít i menší rozměr lokální rozměr a že i firma, která má 10 zaměstnanců může spolupracovat s místní neziskovou organizací, s místním starostou, s místním zastupitelstvem a udělat něco pro společnou věc i pro to prostředí, v jaké žijí a v jakém působí. Bude to chtít ještě nějaký čas, informace a prostě zvýšit povědomí o těchto projektech,“ uzavírá.