Domů Ekonomika V České repub...

V České republice klesl v roce 2011 počet nákupů a prodejů firem o 24 %

0

Český trh fúzí a akvizic byl jedním z mála trhů regionu střední a jihovýchodní Evropy, které v roce 2011 zaznamenaly pokles aktivity. V České republice klesl počet transakcí oproti roku 2010 o 24 %, zatímco v regionu vzrostl o 11 %. Celková hodnota zveřejněných transakcí však v ČR dosáhla 4,2 miliard USD, tedy částky o 29 % vyšší než v roce 2010.

Na českém trhu se potvrdil trend menšího počtu větších transakcí – 11 transakcí mělo hodnotu vyšší než 100 milionů USD. Nejatraktivnějšími sektory z pohledu investorů zde byly průmyslová výroba a služby, dále pak informační technologie a transakce s nemovitostmi. Vyplývá to z výsledků žebříčku fúzí a akvizic „M&A barometr v České republice a v regionu střední a jihovýchodní Evropy“ zpracovaného společností Ernst & Young. Nejzajímavějšími trhy v regionu střední a jihovýchodní Evropy jsou Polsko, Turecko a Rumunsko. V roce 2011 proběhlo na českém akvizičním trhu 119 transakcí (včetně 17 akvizic uskutečněných českými investory v zahraničí), což oproti 156 transakcím zaznamenaným v minulém roce představuje pokles o 24 %.

„Stali jsme se standardním, ekonomicky saturovaným mikroregionem Evropy. Kdo tu chtěl být a podnikat, už v České republice působí, a pro ostatní je to nyní spíše otázka vhodné příležitosti a aktuální strategie,“ říká Petra Wendelová, partnerka společnosti Ernst & Young pro fúze a akvizice.

„V transakcích stejně jako ve všem jiném platí, že na velikosti záleží. Úspěch České republiky na poli M&A bude tedy záviset na našich schopnostech nalézat možnosti spolupráce a synergické efekty s ostatními zeměmi v regionu. Firmy spoléhající pouze na český trh budou rok od roku ztrácet,“ dodává Petr Kříž, výkonný ředitel oddělení transakčního poradenství Ernst & Young.

Domácí investoři převažují Většina transakcí na českém trhu proběhla mezi českými subjekty, jejichž podíl vzrostl na 60 % v porovnání s 49 % v roce 2010. Ze zahraničí přicházely investice hlavně ze Spojených států, dále z Polska, Německa, Nizozemí, Finska a Velké Británie. Čeští investoři směřovali své investice především na Slovensko, do Polska a Maďarska. Strategičtí investoři si na trhu udrželi převahu, podíl finančních investorů se mírně zvýšil na 26 %.

Hodnota transakce byla zveřejněna v 39 % případů, stejně jako v roce 2010. Na základě zveřejněných transakcí dosáhla odhadovaná hodnota českého akvizičního trhu 4,2 miliard USD, tedy částky o 0,9 miliardy USD či o 29 % vyšší než minulý rok.

„Na tuzemském trhu existuje několik kapitálově silných hráčů, kteří disponují značnými hotovostními zdroji pro případné akvizice. Zatímco v první vlně krize koncentrovali svůj zájem zejména na příležitosti krizových prodejů, ke kterým však v České republice v masovém měřítku nakonec nedošlo, nyní jsou připraveny i ke klasickým převzetím zdravých firem. Nabídka je však relativně omezená,“ vysvětluje Petra Wendelová.

Nejatraktivnější odvětví pro fúze a akvizice Počtem transakcí byly nejzajímavějšími sektory průmyslová výroba a služby. V obou odvětvích se uskutečnila přibližně jedna pětina všech transakcí. Díky malým, ale početným transakcím se na třetím místě umístily informační technologie. Za nimi skončily nemovitosti s podílem 12 %. Zajímavým faktem je, že se jednalo o čtyři objemově nejvýznamnější transakce na českém trhu. V České republice byla v roce 2011 největší transakcí s oznámenou hodnotou nemovitostní transakce společnosti Multi Development, která prodala obchodní centra Fórum Nová Karolina v Ostravě a Fórum Ústí nad Labem realitnímu fondu Meyer Bergman Limited a kanadskému fondu Hospital & Healthcare of Ontario Pension Plans za 403 milionů dolarů.

Fúze a akvizice v regionu střední a jihovýchodní Evropy Akviziční trh ve střední a jihovýchodní Evropě (Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Řecko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Turecko) jako celek vzrostl v roce 2011 o 11 %. Z těchto 11 zemí tak pouze 4 ohlásily pokles počtu realizovaných transakcí – kromě ČR ještě Řecko, Chorvatsko a Slovinsko. Na globálním trhu panuje shoda, že nejzajímavějšími trhy v našem regionu jsou Polsko a Turecko následované Rumunskem. Polsko a Turecko také v roce 2011 dominovaly v počtu i objemu transakcí v regionu,“ potvrzuje Petr Kříž.

V regionu bylo oznámeno 1116 realizovaných transakcí s odhadovanou celkovou velikostí 49,5 miliardy dolarů. Nejatraktivnějšími obory z pohledu počtu transakcí byly výroba, služby a energetika. Z pohledu objemu realizovaných transakcí to naopak byly telekomunikace, chemický průmysl a bankovnictví. Zajímavé je, že pouze 5 % transakcí překročilo hodnotu 100 milionu dolarů. Vůbec největší transakcí s oznámenou hodnotou byla akvizice polské společnosti Polkomtel za více než 6,5 miliardy dolarů.

Výhled do roku 2012 Vzhledem k nepříliš optimistickým předpovědím vývoje eurozóny řada analytiků předpovídá, že fúzí a akvizic bude v roce 2012 méně. I když mnohým evropským podnikům kvůli nepříznivému ekonomickému vývoji eurozóny reálně hrozí omezení přístupu k bankovnímu financování, velké korporace přístup k úvěrům stále mají. Ale je možné, že řada z nich úvěr na případnou akvizici ani nebude potřebovat – mají totiž dostatečné vlastní finanční rezervy.

S ekonomickou nejistotou roste také důraz na kontrolní mechanismy. „V posledních letech zaznamenáváme pro Českou republiku nepříliš lichotivý nárůst poptávky pro tzv. forenzní due diligence. Vlivem reputace českého ekonomického prostředí u některých, zejména menších společností úspěšných například ve veřejném sektoru, hledají potenciální investoři ujištění, že ekonomické výsledky firmy nejsou důsledkem korupčního či jinak eticky nepřijatelného jednání,“ říká Petra Wendelová.

Nejzajímavější sektory pro rok 2012 „Stále atraktivními sektory jsou síťová odvětví. Konsolidace probíhá v potravinářském, farmaceutickém oboru, dlouhodobý potenciál nabízí také zdravotnictví. Klíčové jsou ale zejména pozice firmy na trhu a růstový potenciál odvětví, v poslední době i relativní předvídatelnost vývoje odvětví,“ vysvětluje Petra Wendelová.

„V některých ekonomických odvětvích bude hlavním motivem fúzí a akvizic získání dominantní pozice na trhu. Pokračující propojování různých oblastí informačních technologií, ať už to jsou mobilní nebo bezdrátové služby či cloud computing, povede k většímu zájmu o zajištění inovativního duševního vlastnictví, včetně patentů,“ dodává Petr Kříž.

Nejaktraktivnější světové trhy pro kapitálové transakce K nejatraktivnějším trhům pro kapitálové transakce budou v roce 2012 pravděpodobně patřit Čína, Indie, Brazílie, Spojené státy a Austrálie. Dalšími investičními cíli mezi rozvíjejícími se zeměmi jsou Malajsie, Mexiko a Argentina. Pokud jde o BRIC, v Brazílii, Rusku a Číně se v roce 2011 zvýšil jak objem domácích fúzí a akvizic, tak transakcí realizovaných v zahraničí. A lze předpokládat, že podobný trend bude pokračovat i v roce 2012, protože například krize eurozóny motivuje finančně silné ekonomiky, jako je Čína, aby přehodnotily svou investiční strategii a místo státních a jiných obligací investovaly raději do hmotných aktiv, například do infrastruktury nebo přírodních zdrojů.

„Motivace k prodeji podniku mohou být různé. V ČR existuje skupina vlastníků se specifickou transakční motivací. Jedná se např. o rodinné firmy založené po revoluci, kde zakladatel řeší problém nástupnictví a s výhledem nejistého ekonomického výhledu v Evropě nechce již sám bojovat o udržení nezávislého růstu své firmy. Tito vlastníci hledají silné partnery bez ohledu na momentální hospodářský vývoj,“ doplňuje Petra Wendelová.