Domů Firmy v pohybu Firmy se snaž...

Firmy se snaží o etičtější a odpovědnější používání umělé inteligence

Devadesát dva procent firem, které jsou lídry ve využívání umělou inteligenci (AI – v překladu Artificial Intelligence) školí své technologické experty v oblasti etiky. 74 %  z nich hodnotí výstupy AI každý týden, říká zpráva společností SAS, Accenture Applied Intelligence, Intel a Forbes Insights.

Nová studie ukazuje, že vedoucí představitelé firem ve svých organizacích podnikají kroky k zajištění odpovědného používání umělé inteligence (AI). Většina těch, kteří již AI používají – což nyní znamená 72 % organizací po celém světě – školí své technologické experty v oblasti etiky (70 %) a má ve svých firmách etické výbory pro používání AI (63 %).

Lídři v oblasti umělé inteligence – kteří hodnotí její používání ve svých organizacích jako „úspěšné“ nebo „velmi úspěšné“ – se také starají o odpovědné používání AI. Téměř všichni (92 %) školí své technologické odborníky v oblasti etiky, v porovnání se 48 % ostatních uživatelů AI.

Tyto poznatky jsou založeny na globálním průzkumu mezi 305 hlavními představiteli firem, z nichž více než polovina jsou vedoucí pracovníci v IT, vedoucí pracovníci v oboru technologií nebo vedoucí pracovníci v oblasti analytiky. Provedením studie nazvané “ AI Momentum, Maturity and Models for Success (AI a pokrok, zralost a modely úspěchu),” byla společnostmi SAS, Accenture Applied Intelligence a Intel pověřena společnost Forbes Insights, která ji prováděla v červenci 2018.

Podle této zprávy má nyní AI reálný dopad na životy lidí, což klade důraz na důležitost silného etického rámce kolem jejího používání.

„Organizace začaly řešit témata a obavy z toho, co slýcháme, že by AI mohla způsobit, jako je např. neobjektivní a nespravedlivé zacházení s lidmi,“ řekla Rumman Chowdhuryová, odpovědná vedoucí za AI v Accenture Applied Intelligence. „To jsou sice pozitivní kroky, organizace se však musejí posunout za hranice etických kodexů AI, které jsou v duchu Hippokratovy přísahy „neublížit“. Musejí mít normativní, konkrétní a technické směrnice pro vývoj systémů AI, které jsou bezpečné, transparentní vysvětlitelné a odpovědné – abychom se vyvarovali nežádoucích důsledků a problémů s dodržováním pravidel, které by mohly ohrožovat jednotlivce, firmy i společnost. Vědci specializovaní na data již tyto směrnice netrpělivě očekávají.“

Lídři v oblasti AI si také uvědomují silné propojení mezi analytikou a úspěchem AI. 79 % z nich uvádí, že analytika hraje u AI v jejich společnostech hlavní nebo ústřední roli, v porovnání s pouhými 14 procenty těch, kteří zatím z využívání AI nemají žádný prospěch.

Ten, kdo AI již využívá, si uvědomuje, že úspěch v AI znamená úspěch v analytice,“ uvedl Oliver Schabenberger, vedoucí sekce operations a technologií v SAS. „Pro tyto lidi hraje analytika v AI hlavní roli.“