Domů IT a e-Government Krajský úřad ...

Krajský úřad otevřel v Nemocnici Jihlava Czech POINT

Nemocnice Jihlava spustila novou službu. Ve spolupráci s Krajem Vysočina otevřela ve svém kontaktním centru pobočku Czech POINT. Pacienti i zaměstnanci tam teď mohou zažádat o výpis z veřejných i neveřejných rejstříků, podat podání, zažádat o datovou schránku či provést autorizovanou konverzi na žádost.

Nemocnice zvažovala zřízení služby Czech POINT již delší dobu. Problém byl však v tom, že nemocnice, jakožto zdravotnické zařízení, nemůže oficiálně takové služby poskytovat. „Hledali jsme tedy řešení, jak velkému počtu pacientů a zaměstnanců poskytnout služby tohoto typu a pomoci jim tak vyřešit složité situace, kdy potřebují vyřídit neodkladné záležitosti a komplikuje jim to například hospitalizace nebo pracovní doba,“ uvedl David Zažímal, vedoucí oddělení ICT jihlavské nemocnice.

Výsledkem snažení managementu nemocnice tak je zřízení služby jako detašovaného pracoviště Krajského úřadu Kraje Vysočina, který byl ochoten do takového projektu jít. „Jsem přesvědčen o tom, že tato služba bude pozitivně vnímána jak ze strany pacientů, tak i ze strany zaměstnanců. Je však samozřejmě dostupná úplně všem občanům,“ zmínil ředitel nemocnice Lukáš Velev, který sám jako první této služby využil. „Nemocnice Jihlava se dlouhodobě snaží poskytovat svým ambulantním i hospitalizovaným pacientům nové a nové služby. Czech POINT je jeden z mnoha projektů, kterými se jim snažíme zpříjemnit jejich návštěvy v nemocnici či jejich pobyt zde,“ dodal ředitel.

Kontaktní centrum, kde je služba Czech POINT občanům dostupná, je umístěno v hlavním vestibulu nemocnice. Toto Kontaktní centrum vzniklo v rámci projektu e@mbulance a nemocnice se tímto snaží nabízet pacientům více služeb na jednom místě. Mezi agendy, které lze nyní na Czech POINTu vyřídit, patří výpis z bodového hodnocení řidiče, výpis z insolvenčního rejstříku, výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku, výpis z rejstříku trestů, seznam kvalifikovaných dodavatelů, výpis z živnostenského rejstříku a konverze dokumentů.

Žádné komentáře

Napište komentář