Domů IT a e-Government Ministerstvo ...

Ministerstvo vnitra odstartovalo informační turné k základním registrům

Čtrnáct výjezdů, třináct krajských měst, 42 hodin přednášek, prezentací a diskusí se stovkami starostů, tajemníků, regionálních politiků i řadových úředníků během jednoho měsíce. Ministerstvo vnitra 26. října odstartovalo výjezdní maraton po České republice.

e-Government – Cílem je předat zástupcům regionů informace nutné k bezproblémovému zavedení a fungování základních registrů veřejné správy a apelovat na to, aby připojení k systému nenechávali na poslední chvíli. Pokud totiž úřad nebude na registry napojený, nebude moci od 1. července 2012 fungovat.

„Veřejnou správu je nutné modernizovat, přiblížit ji občanům. Musíme přiznat, že efektivní veřejnou správu v tuto chvíli prostě ještě nemáme. Zavedení základních registrů je nutnou podmínkou, abychom efektivní veřejnou správu mít mohli a abychom věděli, že děláme správné věci a že ty správné věci děláme správně,“ uvedl Robert Ledvinka, ředitel odboru veřejné správy ministerstva vnitra.

Kromě podrobného seznámení s projekty a probíhající implementací pak doplnil, že údaje jsou dnes na úřadech vedeny multiplicitně, často nejsou aktuální, přesné ani úplné. To vše se po zavedení registrů změní. „Všechny úřady si musí uvědomit, že se zcela změní fungování veřejné správy i chování státu vůči občanům,“ dodal Robert Ledvinka.

Bezpečná a aktuální databáze

Základní registry budou prostředkem k efektivnímu získávání a ověřování dat, který zjednoduší přístup k údajům, bude garantovat jejich validitu nebo zkrátí průběh procesů ve veřejné správě. Spuštění registrů 1. července 2012 bude významným a pozitivním milníkem jak pro občana, tak pro úředníka, potažmo celou státní i veřejnou správu. Díky této bezpečné a aktuální databázi dat o občanech a státních i nestátních subjektech už občan například nebude muset dokola obíhat úřady, shánět data a předkládat úřadům stále stejné dokumenty.

Na projektech se kromě Ministerstva vnitra podílejí Český statistický úřad, Český úřad zeměměřický a katastrální a Úřad na ochranu osobních údajů. Turné bude pokračovat ve čtvrtek 27. října 2011 v Plzni a skončí ve čtvrtek 1. prosince 2011 v Liberci.