Domů IT a e-Government Ministerstvo ...

Ministerstvo vnitra uzavřelo smlouvu na softwarové produkty

0

Ministerstvo vnitra uzavřelo rámcovou smlouvu na dodávku softwarových produktů od firmy CISCO. Úřady tak ušetří za čtyři roky trvání této smlouvy až 630 milionů korun. 

Resort vnitra v rámci centralizovaného zadávání nákupu softwarových produktů už sjednal smlouvy se společnostmi Microsoft, VMware a IBM. Slevy pro stovky zapojených úřadů dosahují průměrně 30 %. Centrálním nákupem ICT služeb a produktů pro velkou část státní správy na základě rámcových smluv vzešlých z transparentních soutěží či elektronických aukcí už vnitro dosáhlo více než 1,8 mld. Kč úspor, do dvou let by úspory měly přesáhnout 2,5 miliardy korun.

U produktů od společnosti Cisco Systems je předpokládaná úspora přes 35 %. Z předpokládaného objemu nákupů ve výši 1,8 mld. Kč se tedy ve čtyřletém období uspoří téměř 630 milionů korun.

Cílem centrálního nákupu státu je omezit plýtvání veřejnými prostředky a při nakládání s nimi posílit uplatňování principů hospodárnosti, efektivity a účelnosti. „Mezi hlavní efekty, které s sebou centralizované zadávání přináší, patří především dosažení výrazných množstevních slev, snížení administrativní zátěže jednotlivých orgánů státní správy spojené se zadáváním veřejných zakázek a zefektivnění nákupních procesů,“vysvětluje Jaroslav Strouhal, náměstek ministra vnitra pro informační technologie a projektové řízení, a dodává:„Centrální nákupy tak pomou zrychlit a zjednodušit zadávání veřejných zakázek a jednoznačně přispějí k větší transparentnosti prováděných nákupů.“

Systém centralizovaného zadávání úspěšně využívá mnoho úřadů. Například k rámcové dohodě na dodávku produktů od společnosti CISCO přistoupilo 92 subjektů veřejné správy, mezi jinými hasiči, policie, ministerstva, ale třeba i Moravský zemský archiv v Brně či Rehabilitační ústav Hrabyně. Dodávky zajistí pět autorizovaných partnerů společnosti CISCO, kteří nabídli nejvýhodnější podmínky. Ministerstvo vnitra tak pokračuje v trendu centralizovaného zadávání, které je zvykem i v celé Evropě.

Softwarová řešení CISCO pokrývají širokou oblast IT potřeb od automatizovaného řízení sítě přes kybernetickou bezpečnost až po nástroje usnadňující vzdálenou komunikaci a spolupráci týmů.