Domů IT a e-Government Nemocnice: Sc...

Nemocnice: Schází peníze i IT odborníci

Většinu moravských nemocnic trápí v oblasti informačních technologií nedostatek finančních prostředků. Scházejí i kvalifikovaní pracovníci.

Informační technologie – Prvním problémem, se kterým se musí nemocnice při realizaci jakéhokoliv IT projektu potýkat, je jeho financování. Většina moravských nemocnic musí v drtivé většině případů investovat vlastní prostředky. V poslední době se však daří alespoň na některé menší projekty získávat peníze z evropských fondů.

„V našem případě je standardem financování z vlastních zdrojů, což vzhledem k náročnosti zdravotnických informačních technologií nestačí. Takto financujeme pouze prostou obnovu IT a na jakékoliv rozsáhlejší projekty musíme žádat dotace z ministerstva zdravotnictví nebo spoléhat na integrované operační programy EU,“ říká Jiří Marek, náměstek informačních technologií ve Fakultní nemocnici Olomouc.

Ve chvíli, kdy nemocnice sežene prostředky na modernizaci informačních technologií, začne se potýkat s dalším problémem trápícím většinu moravských nemocnic. Tím je nedostatek kvali kovaných pracovníků. „Nemusí se však jednat pouze o řadové zaměstnance, problémem může být i střední management moderního typu,“ doplňuje Tomáš Oborný, tiskový mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava.

Problémy jsou však ve většině nemocnic podobné, spolu s nedostatkem odborníků můžeme jmenovat zastaralé nemocniční informační systémy (NIS), integraci zdravotnických technologií do NISu, integraci starších aplikací psaných na míru do NISu. A jako ve většině odvětví je nezbytné řešit i bezpečnost a archivaci dat, aby byly zabezpečené a dostupné desítky let. „Tam, kde se léčba odehrává s asistencí či pod dohledem dobře nastaveného informačního systému a počítačů, nemocnice dosahují zpravidla lepších výsledků. Vhodně nastavené informační systémy šetří zaměstnancům v nemocnicích čas a personál se může díky nim více soustředit na pacienta a jeho léčbu,“ říká Daniel Vavřina, předseda HealthCare Institute, neziskové organizace, která pomáhá zvyšovat kvalitu péče o pacienty v nemocnicích v ČR.

Kdybychom měli zmínit alespoň několik výhod NISů, bylo by to především snadné sdílení informací o pacientech a absolvovaných vyšetřeních, zrychlování přenosu obrazových dokumentů a především zabraňování možnosti ublížení pacientovi. Pokud však k nějakému pochybení dojde, je díky informačnímu systému snadno dohledatelné.

A právě na sdílení informací a zlepšování komunikace, ať už mezi lékařem a pacientem nebo mezi lékaři navzájem, se zaměřují další plánované projekty nejen v moravských nemocnicích. „Projeků bychom rádi realizovali celou řadu, ale

zdůraznil bych především modernizaci e-mailového zařízení, rádi bychom se rovněž zaměřili například na videokonferenční komunikaci a rozšíření bezdrátového připojení k internetu,“ doplňuje Tomáš Oborný z ostravské fakultní nemocnice.

Ve fakultních nemocnicích se rovněž dbá i na vzdělávání mladých mediků. V brněnské nemocnici U svaté Anny proto od března funguje nová multimediální učebna. Ta je vybavena počítači s před nastaveným operačním systémem, díky němuž může každý student na monitoru sledovat a aktivně řešit ukázkové postupy při léčbě chirurgicky nemocných pacientů od diagnostiky přes možnosti vlastní chirurgické léčby až po zkouškové testy.

„Výrazně se tak zkvalitní a zjednoduší výuka, zvýší se její názornost při konkrétních řešených chirurgických stavech. Výuka bude pro studenty zajímavější. Očekáváme však jejich aktivnější zapojení během výuky, jež však bude předpokládat určitou připravenost na stáže,“ řekl přednosta I. chirurgické kliniky a proděkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Ivan Čapov.