Domů Aktuálně Obce začínají...

Obce začínají budovat technologická centra

Řada obcí s rozšířenou působností spadající do některého z pěti moravských krajů plánují v letošním či příštím roce spustit technologické centrum. Podle informací ministerstva vnitra je projekt technologických center součástí projektu regionálních center (eGON center), která mají složku technologickou, vzdělávací a administrativní. Takto pojatá centra se stávají výrazným nositelem a šiřitelem znalostí konceptu eGovernment.

Z pohledu umístění v hierarchii veřejné správy se eGON centra dělí na eGON centra na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a na krajských úřadech.

Technologická centra mají zajistit dostupnost a bezpečný přenos elektronických dat veřejné správy. Napomoci mají i v ukládání dokumentů v digitální podobě a poskytování služeb souvisejících s elektronizací státní správy.

Technologické centrum a okruh aplikací, které je možno v technologických centrech provozovat, podporuje snahu měst a obcí s rozšířenou působností řešit problémy informatizace komplexně v rámci svého správního obvodu.

Technologická centra jsou určena zejména k provozu elektronických spisových služeb včetně pracovních datových úložišť, elektronické spisovny, typizovaných projektů samospráv, systémových služeb a dalších aplikací provozovaných pro potřeby samosprávy měst a obcí, centrálních projektů, zejména pro implementaci potřebných komponent základních registrů.

Dotace z fondů EU

Obce s rozšířenou působností mohly získat na zřízení technologického centra prostředky z Evropského fondu regionálního rozvoje. Na základě výzvy ministerstva vnitra mohly obce žádat o finanční podporu z Integrovaného operačního programu na Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích.

Technologická centra nebudují všude

Řada obcí již vypsala výběrové řízení na dodavatele, v některých případech je již znám vítěz. Najdou se však i obce, kde o výstavbě technologického centra neuvažují. „Technologické centrum nemáme a zatím se ani nezabýváme myšlenkami na jeho vybudování,“ uvedl starosta Pohořelic Josef Svoboda. Podobnou odpověď jsme dostali například i v Humpolci, Litovli, Luhačovicích či Uherském Hradišti.

Výzvu ministerstva vnitra k podání žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu na Technologická centra obcí s rozšířenou působností nevyužilo ani město Brno. „Vše, co je třeba pomocí technologických center zajistit, máme již pokryto. Město Brno využilo až výzvu číslo 09 pro statutární města a podalo v jejím rámci dva projekty, ty jsou nyní ve fázi posuzování,“ uvedla Zuzana Gregorová z tiskového střediska.

Technologické centrum vznikne v Hodoníně. Na jeho výstavbu si však musí město vystačit s vlastními prostředky. „Město Hodonín hodlá v letošním roce vybudovat technologické centrum, ale protože nyní nebyla vypsána žádná výzva, budeme budovat na vlastní náklady,“ potvrdila vedoucí kanceláře starosty Zlatuše Vlašicová.

Vypsaná výběrová řízení

Výběrové řízení již vypsali například v Kroměříži, Pelhřimově, Přerově či Ivančicích. Obec s rozšířenou působností Ivančice zahrnuje celkem 17 obcí. „V rámci technologického centra projevilo zájem využívat služeb negarantovaného uložiště dat 12 obcí, tři obce budou navíc využívat hostovanou elektronickou spisovou službu,“ uvedl asistent tajemníka městského úřadu Ivančice Bohumil Smutný. Technologické centrum by mělo být vybudováno do konce května 2011. „Předpokládaný objem zakázky za řešení technologického centra je maximálně 2 685 tisíc korun bez DPH,“ dodává Smutný.

Technologické centrum již mají hotové například v Šumperku. Podle informací vedoucího oddělení informatiky Pavla Kouřila se stala vítězem tendru společnost Netprosys. „Do projektu se zapojilo 27 obcí z celkového počtu 36,“ dodává Kouřil.

Výsledky průzkumu [image path=“/website/images/fotogalerie/technologicka-centra/mapa-tc“ size=“1″ ]

Technologickým centrům se budeme věnovat i na odborné konferenci e-Government v praxi obcí a měst. Více informací a přihlašovací formulář naleznete ZDE.