Domů IT a e-Government Optická vlákn...

Optická vlákna pomůžou s boji proti vandalům

Pod složitě znějícím názvem metropolitní síť se skrývají výhody, které ocení občané i město. Je to však běh na dlouhou trať. Od přípravy projektu, přes pokládání chrániček pro optická vlákna až po zasíťování celého města může uplynout i desetiletí. Budování metropolitních sítě je totiž téměř výhradně navázáno na další rekonstrukce ve městě tak, aby se ulice nemusely kopat víckrát.

Na začátku této cesty je Velká Bíteš, kde si nechávají zpracovat projektovou dokumentaci na celou oblast města. Pak budou vyřizovat příslušná povolení a teprve poté začne výstavba sítě. „Zatím nevíme, zda budou k dispozici nějaké dotační tituly. Ale až budeme o dotace žádat u příslušných institucí, už budeme mít alespoň projekt v ruce, což je důležité,“ vysvětluje Ladislav Rada z investičního a technického úseku Velké Bíteše.

Síť by měla prioritně sloužit pro městský kamerový dohlížecí systém, který zde také začínají budovat. „Chráničky se budou přikládat postupně tam, kde se zrovna bude rekonstruovat. Nebudeme tak ulice kopat zbytečně víckrát a rekonstrukce budou mít do budoucna přesnou koncepci,“ upřesnil Rada.

Na projekční práce, jejichž celková cena byla téměř tři sta tisíc korun, využili ve Velké Bíteši dotace z kraje Vysočina, který zaplatil 40 procent nákladů. Systém je navržen tak, aby propojil v první fázi veškeré instituce města, aby se město mohlo připojit na krajskou páteřní síť ROWANet a aby na něj byla napojena rychlá záchranná služba, hasiči a policie. „Policie bude síť využívat také pro připojení kamerového systému, protože Velká Bíteš má v kraji druhou nejvyšší míru kriminality,“ doplnil Rada.

V Humpolci už s výstavbou sítě začali. „Dokončená ale ještě není. Pokud zrovna město rekonstruuje nějakou svou část, zároveň jsou do země přikládány takzvané chráničky. Do nich se v budoucnu mohou optická vlákna zavést. Chráničky už jsou například ve Lnářské ulici,“ sdělil informatik města Humpolec Milan Kopic.

Město Znojmo má část sítě vybudovanou, zbytek města pak řeší studie, kterou si nechalo město vypracovat. „Výstavba multikanálových tras začala při rekonstrukcích historického centra města. Je dokončeno uložení například na Horním náměstí, Václavském náměstí nebo ulici Přemyslovců,“ řekla mluvčí Znojma Denisa Šipošová. Obytné domy podél dokončených tras jsou připojeny vždy třemi ochrannými mikrotrubičkami, které se pronajímají nejčastěji poskytovatelům internetu. „Počítá se s jednou trubičkou, kterou zůstane ve správě města,“ doplnila Šipošová.

O tom, komu pronajmou sítě, ještě nemají rozhodnuto v Humpolci. „Necháváme si na tuto problematiku zpracovat studii od společnosti PVT Centrum, na základě které se rozhodneme, jakým způsobem se bude síť provozovat a kdo bude co vlastnit,“ upřesnil městský informatik Milan Kopic.

Integrovaný operační program – Zavádění ICT v územní veřejné správě

  • Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě – do 1. 12. 2010
  • Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích – do 30. 9. 2010