Domů IT a e-Government Ostravští věd...

Ostravští vědci budou mít nové centrum pro zkoumání spalování odpadů

V Ostravě vznikne nejmodernější výzkumné pracoviště zkoumající energetické využití odpadů a studující důsledky použitých technologií na životní prostředí. Spolupráci dvou univerzit zastřeší Institut environmentálních technologií na Technické univerzitě. Tuto vizi měsíčníku Moravské hospodářství dále přibližuje ředitel projektu prof. Karel Obroučka.

Jde o vybudování jediného výzkumného centra v Česku, komplexně zaměřeného na vývoj a výzkum environmentálních technologií zejména v oblasti energetického využití odpadů a studium jejich možných negativních dopadů na životní prostředí a také výzkum technologií určených přímo k ochraně jednotlivých složek prostředí – ovzduší, vody, půdy. Jedním z hlavních úkolů centra tak bude spalování odpadů, jež by vedlo k omezení jejich skládkování. Problém nakládání s odpady řeší snad každé město a nové centrum výrazně pomůže k jeho řešení. Unikátnost centra je rovněž v tom, že zde budou spolupracovat vědečtí pracovníci několika oborů obou ostravských univerzit – Vysoké školy báňské-Technické univerzity a Ostravské univerzity.

Čím se bude zabývat, kdo výsledky využije?

Výzkumná problematika se soustředí především na spalování průmyslových a komunálních odpadů s výrobou elektrické energie a tepla. Zajímat nás bude také plazmové zpracování včetně pyrolýzy a zplaňování průmyslových a komunálních odpadů s výrobou syntézního plynu pro obecné energetické využití, výroby bioplynu. Na to navazují výzkumy bezpečného ošetření vznikajících produktů tak, aby neškodily okolí. Přínosem tak bude optimalizace těchto technologií, zlepšení procesů čištění spalin a vod plynoucích z těchto procesů a také přesné zhodnocení výrobních postupů na složky životního prostředí. Výsledky pak využijí takové společnosti jako Arcelor Mittal, Bonatrans Group, spalovna SPOVO nebo OZO Ostrava. Tím dosáhneme potřebné spolupráce vědy a výzkumu s praxí a výsledky tak budou opravdu aplikované v konkrétních situacích.

Kde bude sídlit, kdo na jeho práci participuje a kdy začne fungovat na ostro?

Budova výzkumného centra IET bude stát v areálu VŠB-TUO v Porubě. Stavba výzkumného pavilonu by měla začít letos v létě, hotovo by mělo být v roce 2012. Centrum bude postupně dovybavené laboratorním a poloprovozním zařízením určeném pro řešení dané problematiky. Plnohodnotná práce začne v lednu 2014. Uplatnění v něm najde až padesát odborných pracovníků. Svůj výzkum tu budou provádět i studenti-doktorandi – těch by mohly být až dvě desítky.

Proč byla pro zřízení centra vybrána právě Ostrava?

Vybudování výzkumného centra zaměřeného na environmentální technologie právě v Moravskoslezském kraji se nabízelo samo. Zejména proto, že se jedná o projekt v oblasti životního prostředí, se kterým se tento region dlouhodobě potýká.

Kolik bude budova a její vybavení stát?

Dotaci na realizaci regionálního výzkumného centra jsme získali z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Na celkové náklady ve výši 270 milionů korun přispěje částkou takřka 230 milionů korun Evropská unie. Čtyřiceti miliony pak přispěje Česká republika.