Domů IT a e-Government Po Bílých Kar...

Po Bílých Karpatech s chytrými mobily

Místo tištěného průvodce mobilní telefon. Nové netradiční naučné stezky – stezky pro chytré mobily – určené hlavně pro mladší generaci vznikly ve Veselí nad Moravou, Bzenci, Strážnici a na dalších zajímavých místech regionu jihovýchodní Moravy a CHKO Bílé Karpaty.

Prostřednictvím interaktivního obsahu je zpracována informace o cenném dědictví zdejšího kraje a jeho obyvatel. „Jednotlivá zastavení si kladou za cíl zvýšit informovanost návštěvníků i starousedlíků o důležitosti a významu krajiny a jejích přírodních, kulturních a rekreačních hodnotách. Všichni zde mohou najít řadu historických, technických a přírodních zajímavostí,“ uvedla Marie Petrů z Vzdělávacího a informačního střediska Bílé Karpaty.

Použitá technologie, beetaggové stezky, funguje na principu vycházejícím z internetového připojení v mobilním telefonu a schopnosti mobilu číst za pomoci fotoaparátu 2D čárové kódy, tzv. taggy.

Jak si tedy nalezenou kartičku v terénu vlastně přečtete? „Důležité je mít mobilní telefon s připojením k internetu a s fotoaparátem. Do něj si pak zdarma stáhnete jednoduchý software. Když pak uvidíte kartičku s kódem v terénu, fotoaparát ji pomocí programu zaměří a automaticky vás přesměruje na příslušnou internetovou stránku s informacemi,“ vysvětlila Petrů.

Některé telefony mají již čtečku čárových kódů vestavěnou. Adresa na speciální stránky pro mobilní telefony je uvedena na každém tagglistu ve formátu http://m.taggmanager.cz/xxx, kde XXX je nahrazeno identifikačním číslem zastavení.

„Zkrátka však nepřijdou ani ti, kdo připojení k internetu ve svém mobilním telefonu nemají, informace si mohou vyhledat z tepla domova na internetových stránkách,“ dodala Petrů.