Domů IT a e-Government Registr přest...

Registr přestupků dostal od vlády zelenou

Zavedení centrálního registru přestupků zpřísní postihy za drobnou majetkovou činnost. Kabinet schválil analýzu podmínek jeho vzniku. „Centrální registr přestupků je výsledkem boje proti drobné majetkové činnosti. Dodnes se jednotlivé přestupky pachatelům nesčítaly, a tak chybí účinný nástroj,“ uvedl ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

Registr jako nástroj pro opakovanou recidivu

Cílem registru je zpřísnění podmínek za přestupkovou recidivu, čímž má dojít k omezení drobné kriminality. „Tento prostředek má být účinným nástrojem proti drobné majetkové trestné činnosti,“ řekl ministr Pospíšil. Zaznamenávat se budou takové přestupky, které by v případě opakování měly být trestným činem. Podle ministra Pospíšila klade vláda v tomto případě důraz zejména na oblast majetkových trestných činů.

Právě tento typ trestné činnosti se podle něj v poslední době stále rozšiřuje. Škody se navíc nesčítají a v případě, že je škoda nižší než pět tisíc korun se jedná pouze o přestupek. „Státu pak chybí účinný nástroj proti takovému jednání,“ vysvětlil ministr spravedlnosti. O trestný čin se bude jednat při třetím provinění. Podle ministra Pospíšila za ně budou ukládány primárně alternativní tresty.

Opakování přestupků povede k přísnějším sankcím

Centrální ani místní registr všech přestupků v současnosti neexistuje. Fungují pouze dílčí evidence, které si vedou jednotlivé orgány řešící přestupky. Centrální registr umožní sdílet informace i dalším orgánům, které v na základě záznamu o předchozích přestupcích pachatele mohou informace zohlednit a uložit vyšší sankce.

Registr přestupků má být zřízen při rejstříku trestů jako informační systém veřejné správy. Zapisovat do něj bude mít možnost vždy ten správní orgán, který řešil přestupek v prvním stupni řízení.

Vláda schválila variantu vzniku a provozu registru, která vyšla na základě analýzy jako ekonomicky nejšetrnější. Náklady na provoz mají ročně činit 8,1 milionu korun, cena realizace systému se odhaduje ve výši 31 milionů korun.

Návrh klade velký důraz na transparentnost celého systému. Vystavená data bude proto moci měnit či mazat pouze ten, který údaje o přestupku zaslal do registru přestupků. Veškeré přístupy bude systém zaznamenávat, všechny informace pak budou snadno dohledatelné.