Domů Koš Hasiči a poli...

Hasiči a policisté musí kandidovat jako nezávislí

0

Pokud chcete kandidovat ve volbách do zastupitelstva a jste hasič nebo policista, zbystřete. Zákon vám sice umožňuje stát se zastupitelem vaší obce nebo města, nesmíte být ale členem žádné politické strany.

Neslučitelnost funkce člena zastupitelstva obce upravuje § 5 odst. 2 a 3 volebního zákona, přičemž neslučitelnost funkce člena zastupitelstva obce s výkonem služebního poměru příslušníka bezpečnostního sboru ve výše uvedeném ustanovení stanovena není. V případě příslušníka Policie České republiky a příslušníka Hasičského záchranného sboru České republiky je ale třeba vycházet i z dalších právních předpisů.
Konkrétně se jedná o zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o služebním poměru“).
Tento zákon podle § 1 upravuje právní poměry fyzických osob, které v bezpečnostním sboru vykonávají službu. Bezpečnostním sborem se rozumí Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky, Celní správa České republiky, Vězeňská služba České republiky, Bezpečnostní informační služba a Úřad pro zahraniční styky a informace. Funkce člena zastupitelstva obce s výkonem služebního poměru příslušníka Policie České republiky a příslušníka Hasičského záchranného sboru České republiky je slučitelná, a to jak v případě, že by příslušník Policie České republiky (příslušník Hasičského záchranného sboru České republiky) kandidoval jako nezávislý kandidát, resp. kandidoval za sdružení nezávislých kandidátů, tak i v případě, že je kandidátem uvedeným na kandidátní listině politické strany, politického hnutí nebo jejich koalic, pokud je na kandidátní listině uvedeno, že není členem žádné politické strany ani politického hnutí, neboť podle § 47 odst. 1 zákona o služebním poměru příslušník nesmí být členem politické strany nebo politického hnutí ani vykonávat činnost v jejich prospěch; volební právo příslušníka tím není dotčeno.

Žádné komentáře

Napište komentář