Domů Koš V Blansku vzn...

V Blansku vznikla velká koalice s podporou lidovců. Jako dřív

0

Novým starostou Blanska se stal Lubomír Toufar z ČSSD. Ten v uplynulém období zsatával funkci místostarosty. Bývalá starostka Jaroslava Králová z ODS již na post nekandidovala.

Dále byli zvoleni místostarostové. 1. uvolněným místostarostou byl zvolen Ing. Bc. Jiří Crha z ODS. Byl rovněž zvolen zástupcem Města Blansko ve Svazku vodovodů a kanalizací. Agendu územně plánovací dokumentace města Blanska má na starost 2. neuvolněný místostarosta, jímž byl zvolen Doc. Ing. Jaromír Roučka CSc. z VPM.

Následovala volba členů rady města. V sedmičlenné Radě města Blanska zasednou kromě starosty Ing. Lubomíra Toufara za ČSSD ještě Mgr. Miroslav Starý a Mgr. Michal Souček. Za ODS již zmíněný Ing. Bc. Jiří Crha a MUDr. Zdeněk Grünwald, KDU–ČSL reprezentuje Mgr. Eva Nečasová a Volbu pro město Doc. Ing. Jaromír Roučka CSc.

Rada města Blanska

Ing. Lubomír Toufar (ČSSD) – starosta Ing. Bc. Jiří Crha (ODS) – 1. místostarosta Doc. Ing. Jaromír Roučka CSc. (VPM) – 2. místostarosta Mgr. Miroslav Starý (ČSSD) Mgr. Michal Souček (ČSSD) MUDr. Zdeněk Grünwald (ODS) Mgr. Eva Nečasová (KDU-ČSL)

Dále byli zvoleni místostarostové. 1. uvolněným místostarostou byl zvolen Ing. Bc. Jiří Crha z ODS. Byl rovněž zvolen zástupcem Města Blansko ve Svazku vodovodů a kanalizací. Agendu územně plánovací dokumentace města Blanska má na starost 2. neuvolněný místostarosta, jímž byl zvolen Doc. Ing. Jaromír Roučka CSc. z VPM.

Následovala volba členů rady města. V sedmičlenné Radě města Blanska zasednou kromě starosty Ing. Lubomíra Toufara za ČSSD ještě Mgr. Miroslav Starý a Mgr. Michal Souček. Za ODS již zmíněný Ing. Bc. Jiří Crha a MUDr. Zdeněk Grünwald, KDU–ČSL reprezentuje Mgr. Eva Nečasová a Volbu pro město Doc. Ing. Jaromír Roučka CSc.

Rada města Blanska

Ing. Lubomír Toufar (ČSSD) – starosta Ing. Bc. Jiří Crha (ODS) – 1. místostarosta Doc. Ing. Jaromír Roučka CSc. (VPM) – 2. místostarosta Mgr. Miroslav Starý (ČSSD) Mgr. Michal Souček (ČSSD) MUDr. Zdeněk Grünwald (ODS) Mgr. Eva Nečasová (KDU-ČSL)