Domů Kultura a zábava Archiv vydal ...

Archiv vydal knihu o brněnském gestapu

0

Archiv města Brna vydal rozsáhlou publikaci, která mapuje působení brněnského gestapa za druhé světové války. Je výsledkem dlouholetého bádání historika Vladimíra Černého. Podobně rozsáhlá studie zaměřená na nacistickou státní policii dosud v ČR nevyšla. Kniha má přes 400 stran a zahrnuje i přehled odsouzených k trestu smrti poválečným Mimořádným lidovým soudem.

Brněnské Gestapo fakticky organizovalo a řídilo všechny významné operace proti domácímu odboji v moravských městech a obcích v období let 1939-1945. Podle Černého vynikalo především v budování sítě konfidentů a jejím praktickém využití, proti tomu pražské v boji proti parašutistickým skupinám. „Gestapo představovalo přísně hierarchizovanou instituci a každý jeho příslušník měl přesně zadány své úkoly, které měl plnit. Celkově se na brněnské řídící úřadovně vystřídalo za celé období okupace přes 800 zaměstnanců,“ uvedl Černý.

Gestapo v Brně především bojovalo s odbojovou skupinou Obrana národa. „Rozsah této organizace nacistický bezpečnostní aparát značně překvapil a vynutil si zřízení speciálního referátu, který měl za úkol potírat pouze její činnost. Gestapo také průběžně zasahovalo proti velkému množství dalších rezistenčních skupin různé velikosti a politického zaměření. Narůstající počet zatčených si přitom vynutil budování nových vězeňských zařízení na území města Brna,“ uvedl Černý, který dál zmapoval i síť konfidentů gestapa, z části prozrazenou v roce 1944. Zatímco v největší věznici Kounicových kolejích bylo za války popraveno téměř 700 Čechů, na šibenici skončilo po válce zhruba čtyřicítka příslušníků gestapa.

Kniha zahrnuje také vývoj nacistického bezpečnostního aparátu jak v Německu, tak v Protektorátu Čechy a Morava. „Nacistická tajná státní policie byla především brutálním nástrojem okupačního režimu sloužícím k bezohlednému prosazení jeho politických zájmů. Mezi příslušníky gestapa se nacházela řada schopných policistů, kteří zneužívali metody policejní práce a své znalosti k všemožnému potlačování odbojových aktivit obyvatelstva Čech a Moravy,“ dodal Černý, který se v minulosti zabýval spolu s již zesnulým účastníkem protinacistického odboje Františkem Vaškem a kolegou Janem Břečkou nacistickou věznicí v brněnských Kounicových kolejích.

Knižní novinka vydaná Archivem města Brna si podle jejího autora nečiní nárok na úplnost. Mimo jiné z důvodu, že se jedná o první samostatnou monografii věnovanou brněnskému Gestapu a jeho pozici v rámci nacistického bezpečnostního aparátu v protektorátu. „Doufám, že kniha bude čtenáři příznivě přijata a stane se inspirací dalším historikům ke studiu této problematiky,“ napsal do úvodu ke knize její autor.

Autor: Filip Vrána