Domů Kultura a zábava Cena Homo aux...

Cena Homo auxiliaris pro pomáhající profese má svého letošního vítěze

0

Odměnit nejlepšího jihomoravského pracovníka v pomáhajících profesích se rozhodlo Sdružení Podané ruce. Na slavnostním vyhlášení čtvrtého ročníku Ceny Homo auxiliaris komise zvolila Vojtěcha Vašíčka z ParaCentra Fénix.

Brno – Vojtěch Vašíček se v důsledku úrazu ocitl na ortopedickém vozíku v roce 1974. Rozhodl se zabojovat nejen v životě, ale i ve sportu. Největším sportovním úspěchem byl zisk zlaté medaile v pětiboji na paralympiádě v Barceloně v roce 1992. Je členem Svazu paraplegiků, v roce 2000 založil se společníkem společnost, která se specializuje na prodej kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené.

V roce 2009 ukončil činnost ve firmě, aby se mohl plně věnovat činnosti v ParaCentru Fenixu, jehož posláním je pomoci lidem s poškozením míchy navracet se zpět do aktivního života: „Hlavním posláním a cílem ParaCentra Fenix, a tím i mojí, je vybudovat z něj obdobu pražského Centra Paraple, který by lidem z celé Moravy umožňovalo vyrovnat se s životem na vozíku. Prioritní cestu pro získání soběstačnosti lidí po úrazu páteře vidím v komplexní a systematické péči o klienty pomoci sociálního poradenství, osobní asistence, aktivizačního cvičení a sociální rehabilitace. Rád bych přispěl ke změně myšlení a naučil vnímat lidi na vozíčku a postižené, jako rovnocenné osobnosti, které se můžou podílet na chodu společnosti,“ říká Vojtěch Vašíček.

Součástí Ceny Homo auxiliaris je i částka 50 tisíc korun. Šek z rukou Jindřicha Vobořila, národního protidrogového koordinátora a zakladatele tradice akce, převzal syn vítěze na slavnostním večeru, který se konal v sále Konventu Milosrdných bratří.

Cenu Homo auxiliaris vyhlašuje každoročně Sdružení Podané ruce – nezisková organizace, která poskytuje sociální a zdravotnické služby lidem v problému s drogami a s nealkoholovými závislostmi, dále sociální služby dětem, mladistvým a mladým lidem, ohroženým sociálním vyloučením a nepříznivým sociálním vývojem. Cena Homo auxiliaris jako cena pomáhajícího člověka vychází z tradice římských pomocných sborů Auxilia, které zajišťovaly podporu, pomoc a ochranu. Jejich původ a složení bylo velmi pestré. Stejně tak i kandidáti na Cenu Homo auxiliaris mohou zastávat řadu profesí v neziskovém sektoru.