Domů Kultura a zábava Karel Rossí: ...

Karel Rossí: Surrealistické dobrodružství v krajině známé i neznámé

0

Nechat se přenést do míst bytostně povědomých a zároveň jakoby vytržených z říše fantazie. Být neustále překvapován detaily surrealistických výjevů, jemnou ironií i kontinuálním vývojem podpořeným vynikající malířskou technikou. To vše znamená ponořit se do díla akademického malíře Karla Rossí.

„Rossí vkládá do svých obrazů odraz dvou rozdílných světů, které nechává souběžně v čase vytvářet viditelný harmonický celek, přičemž klade divákovi otázku, kde leží hranice mezi realitou a snem, nebo viděným a tušeným,“ představuje malířovu tvorbu Jan Vaščák z galerie V-Atelier v Tišnově.

Karel Rossí: Madona - olej na plátně

Karel Rossí: Madona – olej na plátně

Hlavním tématem obrazů Karla Rossí je krajina, přestože není krajinářem. Jeho čistá plátna nikdy neokusila volný vzduch Vysočiny, kde bydlí a tvoří. „Krajina v mé malbě je nekončící poutí okolo mého stání. Vše, co uzřím, poskládám do své mysli a pomocí srdce, oka a ruky stojíc vmalovávám svoji vymyšlenou krajinu na plátno. V této krajině bydlím, létám, senoseče praktikuji i orbou jsem posedlý. I se zvířaty drobnými rád promluvím na Františkánský způsob a nechci odtud delší dobu odejít, dokud malbou nedokončím dílo mnou počaté a smyšlené,“ promlouvá sám malíř.

Vzdálený dotek Hieronyma Bosche

Daleký horizont a schoulená stavení tvoří vždy pozadí pro jeho fantaskní, pohádkové příběhy. „Tyto krajiny jako by byly inspirovány starými deskovými obrazy a holandskými mistry,“ podotýká Otto Kamenský z Galerie pod radnicí ve Zlíně. A Rossí se tomuto příměru nebrání. „Celá Evropa, ba i Itálie převzala do obrazů propracovanou krajinu, zátiší a další drobnosti, které přišly do renesance z Holandska. Renesanční obrazy jsou krásné a to je i moje cesta,“ doplňuje malíř.

Karel Rossí: Velký talíř - olej na plátně

Karel Rossí: Velký talíř – olej na plátně

V popředí jeho děl se však odehrávají jiné příběhy. Vložené symboly plodů, křížů i lidských doteků si mění místo s podivuhodnými tvory a vizemi, často uzavřenými do vznášejících se bublin, které Rossí nazývá skleněnkami. „První skleněnky, které jsem použil na plátno, byly pro diplomku na Akademii výtvarných umění s tématem ‚zátiší s otevřeným šuplíkem‘. A tam byly moje tři vyhrané skleněnky z mládí a další věci, které jsou k životu nutné. Špaček od cigarety, domečky od hlemýžďů a zátka od piva. Časem jsem kuličky zvětšoval a do nich jsem dával barvou příběhy – jemné, tajuplné i netajuplné, ba i trochu strašidelné,“ vzpomíná Rossí a dodává, že skleněnkou tyto příběhy chrání před světem mimo obraz.

„Rád setrvávám v ‚Rossímkraji‘ i několik jar“

Díla Karla Rossí nevznikají z náhlého vnuknutí okamžiku, inspiraci si podle svých slov musí odpracovat a obliba v detailech určuje jeho pracovní den. „Obraz mi trvá trochu déle. Jakmile je krajina domalována, mám připraven podklad pro další práci a konečně si mohu malovat, co nutně potřebuji. Ale to, co potřebuji, neznám. Takže se obrazem musím promalovávat. S prací přichází nápady, přejdou dva až tři roky, a když jsem si jist, že víc tam již namalovat nelze, jest dokončeno – jde se na pivo,“ usmívá se malíř.

Karel Rossí: Zátiší v krajině

Karel Rossí: Zátiší v krajině

Na současné výtvarné scéně není mnoho surrealistů a už vůbec ne takových, jako je Karel Rossí. „Jeho dílo je jedinečné, jasně rozpoznatelné mezi ostatními. Kromě tajemné krajiny a nádherného světla probleskujících paprsků je součástí každého jeho výjimečného obrazu i poctivé malířské řemeslo. A přestože ve svých obrazech prezentuje své snové představy, nechává divákovi volný prostor pro jeho fantazie a vize,“ uzavírá Pavla Kincová ze stejnojmenné zlínské galerie.

Další díla Karla Rossí: