Domů Kultura a zábava Ojedinělá výs...

Ojedinělá výstava o samizdatu konečně v Brně

0
samizdat

Společenský fenomén neoficiální knižní a časopisecké tvorby v kontextu 70. a 80. let minulého století ukazuje výstava s názvem Samizdat – skrytá minulost tvůrčího odporu, kterou je možné zhlédnout v Knihovně Jiřího Mahena v Brně. Výstavu společně s jejím organizátorem Petrem Pospíchalem zahájil ve čtvrtek 26. března premiér Bohuslav Sobotka.  

Podle jeho slov nelze zapomínat na to, co u nás bylo před rokem 1989. „Je důležité nezapomínat na lidi, kteří se v té době projevovali tak, že hájili svůj vlastní názor, byli často tvrdohlaví. Byl to projev touhy po svobodě slova,“ uvedl premiér Sobotka. Předseda vlády dále zdůraznil, že přijel na zahájení výstavy do Brna také z toho důvodu, aby poděkoval těm lidem, kteří za totality našli odvahu a pomáhali v těžkých podmínkách šířit svobodné myšlenky a názory.

Bývalý brněnský disident a hlavní organizátor výstavy Petr Pospíchal zdůraznil, že je potřeba po 25 letech seznámit se s fenoménem, který samizdat představuje. „Ne každý idealista vydával samizdat, ale každý kdo vydával samizdat, byl idealista,“ řekl Pospíchal. Dodal, že samizdat je již součástí naší historie a výstava má také edukativní smysl.

Ředitelka Knihovny Jiřího Mahena Libuše Nivnická by ráda na výstavě přivítala zejména mladé lidi. „Historická paměť se pomalu vytrácí. Mladí lidé mají sice představu, co to byl samizdat, ale detaily již většinou neznají,“ uvedla na zahájení výstavy ředitelka Nivnická.

Zakázané tiskoviny umožnily za normalizace přežití nezávislé literární i publicistické produkce a nahrazovaly neexistující veřejnou debatu o tématech, k nimž sdělovací prostředky i režimní instituce zachovávaly nucené mlčení. Myšlenkou samizdatu bylo vydávat alespoň malé množství výtisků, obvykle psaných přes průklepový papír na psacím stroji, případně použitím jakýchkoli rozmnožovacích prostředků, které byly k dispozici. Každý čtenář byl povzbuzován, aby tiskovinu opsal, nebo jakýmkoli způsobem rozmnožil a poskytl dále.

Na výstavě v Knihovně Jiřího Mahena si mohou návštěvníci prohlédnout dnes již unikátní exponáty, ke kterým patří i mnohasetstránkové knihy psané na průklepovém papíře psacím strojem. Mezi vystavenými autory takto šířených knih patří za komunismu zakázaní autoři Václav Havel, Milan Uhde, Jiří Kratochvil a řada dalších. Jsou zde i vzácné bibliofilie básnických sbírek s výtvarným doprovodem významných umělců či fotografie i různá prohlášení z doby nesvobody.

Samotný výraz „samizdat“ pochází z ruštiny a dal by se přeložit jako „vydat si sám“. V Rusku měl samizdat silnou tradici, která začala bolševickou revolucí. Sám pojem samizdat se tam ale objevil teprve začátkem 50. let 20. století a běžně začal být užíván až v 60. letech, kdy pronikl na Západ. V té době vznikala celá řada literárních děl, která nemohla být vydána oficiálně, a proto je autoři alespoň přepisovali pro sebe a své přátele na psacím stroji. U nás se pojem samizdat objevuje na počátku 70. let, neboť právě v období počínající normalizace se ukázala potřeba šíření nezávislých informací. Vznik neoficiálních tiskovin byl reakcí na posílení cenzury, pronásledování novinářů i spisovatelů a na vyloučení tisíců aktivních lidí z veřejného života.

„Po zformování Charty 77 umožnila existence samizdatu propojování různých okruhů undergroundu a také sdílení zpráv o represích, kterým byli odpůrci tehdejšího režimu vystaveni. Právě na tuto dobu se také soustředí expozice,“ vysvětluje autor konceptu výstavy Petr Pospíchal. Výstava s přibližně dvěma stovkami exponátů v prostorách brněnské Knihovny Jiřího Mahena v Kobližné ulici potrvá do 26. dubna.