Domů Kultura a zábava Statisícový d...

Statisícový dar z galavečera na zakoupení hemochronu

0

Dnes převezme v rámci galavečera v Mahenově divadle ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA), Ing. Petr Koška, MBA z rukou jednatelky společnosti Magnus Regio, Magdy Slaninové, šek ve výši sto padesát tisíc korun. Částka je určena k zakoupení přístroje, který pomůže pacientům s kardiovaskulárními onemocněními.

Výtěžek z galavečera společnosti Magnus Regio je konkrétně určen na zakoupení přístroje hemochron. Tento bude využívat v péči o akutní nemocné pacienty I. kardioangiologická klinika svaté Anny. Tato se dnes také začala stěhovat do nových prostor Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC).

„Hemochron je přístroj, který v průběhu srdeční katetrizace (vyšetřovací metoda používaná při ischemii srdečního svalu) měří adekvátní dávku protisrážlivých léků, podávaných během tohoto výkonu. Tím se vyloučí riziko vzniku krevní sraženiny nebo naopak krvácení v průběhu zákroku“, vysvětluje náměstek pro léčebně-preventivní péči FNUSA, MUDr. Petr Krifta.

„Přístroj představuje další zkvalitnění péče o nemocné postižené kardiovaskulárním onemocněním. Máme status Komplexního kardiovaskulárního centra, a ten nás zavazuje k té nejlepší péči. Bez odborníků, ale také špičkového technického vybavení, by dnes nebylo vůbec možné takovouto péči poskytovat,“ uvádí ředitel Petr Koška.

_________________________________________________________________________________

Magnus Regio je vydavatelem měsíčníku Moravské hospodářství. Organizuje odborné konference a společenské akce. K předním aktivitám patří i pořádání vánočních benefičních galavečerů, jejichž výtěžek je každoročně věnován potřebným. Spolupracuje s řadou obchodních partnerů, na letošním galavečeru k těm největším patří společnosti RWE, T-Systems, Intelek a itelligence.

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně poskytuje základní, specializovanou a vysoce specializovanou diagnostickou, léčebnou a ošetřovatelskou péči. Má 30 odborných pracovišť s centry vysoce specializované péče. Má statut komplexního kardiovaskulárního, cerebrovaskulárního a onkologického centra. Disponuje 964 lůžky, v roce 2011 zaměstnávala 2 923 lidí, bylo provedeno 1 395 426 ambulantních ošetření a vyšetření, hospitalizováno bylo 27 507 pacientů. Její pracoviště jsou výukovými základnami LF MU. Plní vědecko-výzkumné úkoly, provádí klinická hodnocení léčiv a zdravotnických prostředků. Realizuje unikátní projekt Mezinárodního centra klinického výzkumu (FNUSA-ICRC).