Domů Legislativa Kraje se peně...

Kraje se peněz na regionální dopravu nevzdají

V letošním roce získají kraje dotaci na financování regionální železniční dopravy v dohodnuté výši. Nad tím, jak budou dotace vysoké v dalších letech, visí otazníky.

Regionální doprava – Ministr financí Miroslav Kalousek přišel s návrhem snížit výši státní dotace na regionální železniční dopravu. Z jeho prohlášení v médiích vyplynulo, že dohoda, která byla uzavřena v roce 2009 mezi Fischerovou vládou a kraji, nemusí být právně závazná, a tudíž by stát finanční prostředky poskytovat nemusel. Úvahy o snížení či dokonce zrušení dotací zvedly ze židlí zástupce krajů.

Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje a současně předseda Asociace krajů České republiky, prohlásil, že ministr bez jakéhokoliv avíza hejtmanům a Asociaci krajů zavázal finanční prostředky na financování regionální železniční dopravy. Takový krok je podle něj ovšem nepřijatelný – memorandum je podle právních expertíz platné a je smlouvou. Navíc obsahuje explicitní ustanovení, které říká, že změna je možná pouze po dohodě všech stran. K takové dohodě však podle Haška nedošlo.

„Vláda 8. června rozhodla vázání prostředků v letošním roce zrušit. Stát by měl v letošním roce na dofinancování regionální železniční dopravy přispět částkou ve výši 2,649 miliardy korun,“ uvedl tiskový mluvčí ministerstva financí Ondřej Jakob. Otázkou je, zda bude dotace vyplácena v plné výši až do konce sjednaného období, tedy do roku 2019.

Letos se výše dotace nemění

Za škrty v oblasti regionální dopravy je snaha vlády udržet deficit státního rozpočtu pod kontrolou. Vláda v dubnovém usnesení k návrhu střednědobých výdajových rámců na léta 2012 až 2014 schválila podíl deficitu veřejných rozpočtů na hrubém domácím produktu jako fiskální cíl, a to pro rok 2012 ve výši 3,5 %, pro rok 2013 ve výši 2,9 % a 2014 ve výši1,9 %.

„Cílem je maximální efektivita veřejných výdajů státu, snížení zadluženosti a plnění konvergenčního programu České republiky,“ uvedl Jakob.

I v roce 2012 se budou hledat úspory ve výdajích státního rozpočtu a výše podpory regionální osobní železniční dopravy ze strany státu bude předmětem jednání o konečné podobě státního rozpočtu. „V současné době je předčasné předjímat výši dotace ze státního rozpočtu na dofinancování regionální železniční osobní dopravy pro rok 2012 a v dalších letech,“ dodává mluvčí ministerstva.

„Postoj krajů ke snížení dotací na regionální železniční dopravu zůstává neměnný, protože i ministerstvo financí v zastoupení státu je povinno dodržovat smluvní závazky, které jsou právně vymahatelné,“ uzavírá Jaroslav Drozd, předseda Komise Rady Asociace krajů pro dopravu a financování.

Co způsobí nedodržení dohody

Nestabilita podnikatelského prostředí

Zhoršení dopravní dostupnosti

Snížená mobilita pracovních sil

Nárůst silniční dopravy

Zdroj: Asociace podniků českého železničního průmyslu