Domů Legislativa Veřejným zaká...

Veřejným zakázkám dominuje cena. Zákony netlačí na kvalitu

O dvě třetiny poklesl v druhém čtvrtletí tohoto roku počet vyhlášených veřejných zakázek oproti loňsku. V penězích jde dokonce o více než tři čtvrtiny. Právě proto vzniká „Fórum veřejné zakázky kvalitně“, společný projekt Ministerstva průmyslu a obchodu a Komory administrátorů veřejných zakázek.

Fórum má pomáhat všem těm, které trápí náročnost stávající legislativy a její ekonomické dopady. Při zadávání veřejných zakázek totiž nehospodaří úředníci se svěřenými penězi efektivně. Dnešní zákony na ně nevytvářejí dostatečný tlak. Úředníci tak vybírají vítěze jen podle ceny a nehledí na kvalitu. Nekvalitní práce ale finále vede k vyšším nákladům. „Stávající praxe je katastrofální. Územní plány a projekty na veřejné stavby jsou vybírány jen na základě ceny, takže výstupy nemohou být v žádném případě kvalitní. My jsme začali pracovat s takzvanou bezpečnou cenou, protože ceny za projekční práce se soutěží na úrovni 20 – 30 procent doporučených cen. Špatně připravené projekty v důsledku způsobují násobně vyšší ztráty v realizaci a provozu staveb,“ vysvětlil předseda České komory architektrů Josef Panna.

Hospodárnost, efektivnost, účelnost

To stejné vyplývá i z diskuze účastníků odborné konference „Fórum veřejné zakázky kvalitně“, která předvčerejškem na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu odstartovala činnost nové platformy. Odborníci z Fóra se snaží navrátit do veřejných zakázek kritérium kvality a varují před nepřiměřeně nízkými nabídkovými cenami.

Lidé z Fóra plánují sdružit další odborné a profesní společnosti, instituce a asociace, které chtějí zjednodušit proces zadávání zakázek. Ubylo by papírování a pomohlo by to zavést kvalitu jako hlavní hodnotící kritérium. „Zákon v dnešní podobě z naší zkušenosti komplikuje situaci zadavatelům, kteří jsou nuceni vybrat i společnost, jejímž kvalitám nevěří,“ doplnil ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba. Jedním z cílů Fóra tak má být i důsledné uplatňování principu 3E (hospodárnost, efektivnost, účelnost) v zadávání veřejných zakázek a také pomoc v přípravě na přijetí nového zákona, který bude respektovat aktuální směrnice Evropské unie. „Chceme přinést řešení pro zadavatele, jak v dnešní době správně aplikovat principy 3E, to znamená dát přednost kvalitě před cenou,“ upřesnil vizi Fóra předseda Komory administrátorů veřejných zakázek Robert Pergl.

Ekonomika trpí

Stávající systém zadávání veřejných zakázek totiž neblaze působí na tuzemskou ekonomiku. Z odborných výzkumů vyplývá, že nynější novela přidělává úředníkům práce a minimálně zdvojnásobuje náklady na vlastní i externí pracovníky. Prodlužuje také lhůty pro výběrová řízení.

Ukázkovým příkladem jsou zakázky ve stavebnictví. Jejich objem poklesl ve druhém čtvrtletí 2012 v meziročním srovnání o 61,7 procenta. „Někteří dodavatelé ve stavebnictví kvůli tlaku na cenu a vyšší konkurenci snižují náklady na vstupy. Tím se snižuje kvalita celého díla, což se v delším horizontu projeví pouze vyššími výdají na údržbu a rekonstrukci,“ zhodnotil situaci prezident Hospodářské komory ČR Petr Kužel.

S problémy se navíc potýkají i na malých obcích, kde chybí odborníci, kteří by zvládli složitou administrativu spojenou s vypsáním veřejné zakázky. „I tito starostové připravují velké projekty, často to ovšem dělají doslova na koleni. Díky chybám je nutné následně vypsaná řízení rušit. Pokles oznámených zakázek souvisí nejen s obavami z náročné administrativy zadavatelů, ale bezesporu i s propadem objemu veřejných financí,“ komentovala současný stav vedoucí legislativně-právního oddělení Svazu měst a obcí Ludmila Němcová.

Veřejné zakázky přitom tvoří zhruba 17,5 % HDP. Mezi lety 2011 a 2012 bylo zveřejněno celkem 11 tisíc oznámení o veřejné zakázce a celková hodnota těchto zakázek se pohybovala okolo 538 miliard korun.

Přečtěte si také „Úředníci chybují ve veřejných zakázkách. Pomůže jim elektronizace“

Žádné komentáře

Napište komentář