Domů Legislativa Vláda chce za...

Vláda chce zastavit boom fotovoltaiky

Sluneční elektrárny přestanou být zlatými doly pro podnikání. To je alespoň plán vlády, která schválila návrh, jímž se mění zákon o podpoře a využívání obnovitelných zdrojů.

„Je to první fáze kroků, které směřují proti jednorázovému skoku zdražení elektřiny v souvislosti s boomem solárních elektráren. Od 1. března 2011 skončí podpora fotovoltaických elektráren, které jsou umístěny na zemědělské půdě, a pro spekulativní, takzvané ostrovní okruhy,“ uvedl premiér Petr Nečas.

Množství projektů podle vlády přesáhlo technické možnosti elektrizační soustavy i únosný dopad na ceny elektřiny. Velký zájem investorů o výstavbu solárních elektráren způsobila vysoká státní podpora, její garantovaná délka či právo přednostního připojení.

„Následkem extrémně rychlého poklesu cen technologií pro stavbu solárních elektráren se přitom výrazně snížila doba návratnosti investic, kterou dosud platný zákon předpokládal na patnáct let, přestože tyto elektrárny začnou nést zisk již třeba po šesti nebo sedmi letech,“ uvedl mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Pavel Vlček.

Podpora se tak podle nového vládního zákona bude vztahovat jen na elektřinu ze solárních panelů umístěných na střechách nebo na obvodových zdech budov.

„Podle našich propočtů by to znamenalo, že nebudou připojeny do sítě fotovoltaické elektrárny o výkonu 700 MW. Uspoří se až 7,8 miliard korun, které by padly na příspěvky,“ dodal ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek.