Domů Legislativa Vláda projedn...

Vláda projedná zneužívání radničních novin

Novela tiskového zákona má zajistit, aby čtenáři tisku vydávaného obcemi a městy byli objektivně informováni o místním dění a nedocházelo k jednostranné propagandě vedení radnice.

Navrhovaná právní úprava počítá s úpravou tiskového zákona tak, aby v případě novin a časopisů vydávaných radnicemi bylo zajištěno poskytování objektivních a vyvážených informací. Vydavatel takového tisku bude mít proto povinnost poskytnout přiměřený prostor všem členům zastupitelstva dané obce, města, městské části či kraje, který periodikum vydává, pro vyjádření vlastních názorů.

Pokud by vydavatel tuto povinnost, jež by mu novela tiskového zákona ukládala, porušil, měl by případný člen zastupitelstva právo na uveřejnění doplňující informace. Navrhovaná právní úprava dává opozičnímu zastupiteli též možnost přezkumu svého požadavku, a to soudní cestou.

Radniční periodika nemají sloužit k jednostranné propagandě

Návrh vypracovaný ministerstvem kultury je jedním z bodů Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012. Vyplývá z časté zkušenosti, kdy byla tištěná periodika vydávaná radnicemi zneužívána k vlastní propagandě politické síly, která byla aktuálně ve vedení města či obce. Radniční periodika také obvykle neobsahují názory odlišné od názorů vedení úřadu.

Tiskoviny bývají za oficiální podpory vedení obce či kraje často zahlcovány nekonfliktními tématy, jakými jsou například sport a kulturní aktivity, ovšem na úkor důležitých témat. Nepohodlné příspěvky na téma řešení důležitých záležitostí obcí a rozhodnutí vedení radnic bývají pak často v ústraní. Dochází i k odmítání nesouhlasným příspěvkům čtenářů, respektive tyto názory nebývají publikovány vůbec.

Novela hodlá upravit pravidla pro vydávání radničních periodik tak, aby veřejnost byla objektivně informována o případných diskusích na půdě poradních orgánů měst a obcí a jednotlivých názorových postojích členů této rady. Nikoli, aby byl lidem předsunut konečný výsledek těchto debat s tím, že se jedná o jediné možné řešení problému, navíc bez možnosti znát opačný názor či jiné alternativy řešení.

Žádné komentáře

Napište komentář