Domů Legislativa Znojmo začalo...

Znojmo začalo lidem navrhovat zvyšování nájemného v městských bytech

Tento měsíc začali pracovníci Správy nemovitostí města Znojma doručovat dopisy s návrhy na zvýšení nájemného v městských bytech. Při stávající výší nájemného totiž nemůže modernizovat městský bytový fond. Celkem se zdražení nájemného týká 3 467 nájemců.

Znojmo – Průměrné nájemné v městských bytech, vč. DPS činí v současné době cca 29,- Kč/m2/měsíc. Podle ministerstva pro místní rozvoj a jeho cenové mapy by však výše nájemného měla být dvaapůlkrát vyšší: 73,9 – 81,6 Kč/m2/měsíc.

Rozdíl mezi stávající výší nájemného a obvyklou výší, která podle ministerstva umožňuje rozvoj bytového fondu, se rozhodlo vedení města Znojma vyřešit postupným zvyšováním nájmů v městských bytech.

„Při zvyšování nájemného však nepůjdeme na maximální navýšení, jak doporučuje ministerstvo. Myslíme si, že by to bylo sociálně nepřijatelné. Proto jsme rozhodli, že cílové nájemné ve Znojmě bude o asi 25 procent nižší,“ uvedl starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.

Pětiletý plán na zvyšování nájemného, který připravil odbor investic a správy nemovitostí, počítá s tím, že výše nájemného ve Znojmě bude v roce 2015 pro standardní byt 60,- Kč/m2/měsíc a pro byt se sníženou kvalitou bydlení na 30,- Kč/m2/měsíc

Znojmo nemůže podle nové legislativy při změně výše nájemného využít institut jednostranného zvyšování nájemného a musí postupovat dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších novel (132/2011 Sb.), konkrétně § 696.

„Občanský zákoník předpokládá, že výše nájemného mezi nájemcem a pronajímatelem bude primárně sjednána dohodou smluvních stran,“ vysvětluje starosta. Proto Správa nemovitostí připravila pro nájemníky dopisy s návrhy na zvýšení nájemného v městských bytech.

Pokud s výší nájemného nebude nájemník souhlasit, stanoví jeho výši soud. „Vzhledem k cenové mapě ministerstva neočekávám, že by soud nájmy snižoval. Pokud soudní znalci ministerstva při zpracování cenové mapy nájemného stanovili relevantní cenu 73,9 – 81,6 Kč/m2/měsíc, lze očekávat, že soudem stanovené nájemné bude vyšší než to, které navrhuje město,“ řekl Gabrhel.

Podle Gabrhela nepřistoupení na návrh zvýšení nájemného neovlivní fakt, zda bude předmětný byt zařazen resp. vyřazen z projektu Klíč 2018, který řeší privatizaci městského bytového fondu ve Znojmě do rukou nájemníků. „Zcela jistě však může proces privatizace konkrétního bytu oddálit,“ uvedl.

„Podle informací, které mám ze Správy nemovitostí, však k rozporování navrhované výše nájemného nedochází. Lidé jsou si vědomi, že jsme ke zvyšování nájemného přistoupili velmi citlivě,“ dodal starosta.