Domů Naše akce Moravské obce...

Moravské obce a města 2018: Nyní je čas investic

0

Financování a odpadové hospodářství. To byla hlavní témata 10. ročníku akce Moravské obce a města, která se konala v pátek 14.9. v Brně. Setkání u kulatého stolu, na které přijeli diskutovat zástupci měst a obcí se zástupci ministerstev a odborníky v daných tématech, pořádala již tradičně společnost Magnus Regio. Akce se konala za finanční podpory z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Ministerstvo financí České republiky reprezentoval ředitel odboru Financování územních rozpočtů Miroslav Matej. Promluvil o finančních prostředcích, které budou mít obce v rozpočtu letos a příští rok, a prezentoval také makroekonomickou predikci, ze které ministerstvo vychází. „Letos trend ekonomického růstu z loňského roku pokračoval a bude i příští rok, ale tempo růstu se zvolňuje. Naopak nezaměstnanost stále klesá, což ale způsobuje nedostatek lidí na pracovním trhu. S tím souvisí nárůst mezd a hospodářský růst. Také obce stále pokračují v přebytkové hospodaření a zvedá se také investiční aktivita krajů – loni byly poprvé v historii investice krajů a obcí vyšší než příspěvky od státu,“ uvedl Matej.

BSfo-29

Matejovu přítomnost využil vedoucí odboru životního prostředí Jihomoravského kraje František Havíř, který se zajímal o rozpočtové určení krajů. „Pokud bych zprůměroval příspěvky pro ostatní kraje a přepočítal je na počet občanů, Jihomoravský kraj by měl o miliardu korun víc,“ upozornil Havíř.

Podle Mateje je ale rozpočtové určení pro kraje politická záležitost. „Vztahuje se na něj mnoho faktorů, které se od doby, kdy byly vypočítávány, změnily. Na Asociaci krajů ale budou muset zatlačit hejtmani Jihomoravského a Moravskoslezského kraje, které jsou na tom nejhůře. Bude potřeba vypracovat nové podklady. Ve vládě se totiž přerozdělení těžko odhlasuje – neprošlo by přes zástupce ostatních krajů, kteří by na jiném přerozdělení mohli tratit,“ vysvětlil Matej.

BSfo-84

Ekonomickou situaci zhodnotil také Jan Vejmělek, hlavní ekonom a vedoucí odboru Ekonomického a strategického výzkumu Komerční banky. „Ekonomický růst v současné době zaznamenává celá Evropa včetně Řecka. Začátek letošního roku ale byl o něco slabší, což může být varování. Loni byl ekonomický růst cca 4,5%, letos 3 % a příští rok se opět počítá se 3 %, což vypadá na nižší, ale za to stabilnější růst,“ informoval Vejmělek. Upozornil také na propojení ekonomiky s politickými a geopolitickými riziky. „Situace a geopolitická mapa se mění. A nestálost drží v opatrnosti i investory. Českou republiku drží automobilový průmysl, i když i on má to nejlepší za sebou. Česká republika zkrátka v průmyslu narazila na svůj strop. Lidé jsou využití na maximum, takže jediná možnost je dále investovat,“ upozornil Vejmělek.

Na téma investic navázal vedoucí odboru regionálního rozvoje Jihomoravského kraje Ivo Minařík, který představil regionální dotační přehledy na rok 2018 a výhledy na rok 2019. Zdůraznil například podporu rozvoje cyklostezek a cyklistické dopravy, čištění a údržbu cyklistických a běžkařských tratí nebo podporu boje proti suchu. „Pro příští rok uvažujeme o na výšení dotací na údržbu zeleně v krajině, která se bude týkat například péče o již vysazené stromy, aby nevysychaly a nebyly okousané od zvěře,“ přiblížil Minařík.

BSfo-68

Havíř zase upozornil na podporu kanalizací a čističek vod. „Jsme připraveni pomoci obcím kofinancovat stavby tohoto typu. Příští rok počítáme s 80 miliony korun,“ upozornil.

BSfo-46

Kromě ekonomických témat přišlo na řadu i odpadové hospodářství. Jaromír Manhart z Ministerstva životního prostředí ČR promluvil o přípravě nového zákona o odpadech o recyklaci a prevenci odpadů. „Jsem si vědom toho, že Česká republika se neobejde bez skládkování, ale je potřeba aby se skládkovalo opravdu jen to, a v takovém množství, co je potřeba,“ zdůraznil.

Téma skládkování zaujalo přítomné zástupce měst a obcí. „Velký problém je například se zbytky jídla. Připravuje v tomto směru Česká republika nějaké opatření“? zajímala se místostarostka Třebíče Marie Černá. Podle Manharta zatím ministerstvo konkrétní cíle nestanovilo. Komise ale podle něj plánuje revizi zacházení s odpadem v roce 201.

BSfo-83

Vedoucí odboru životního prostředí Bruntálu Vladimír Procházka se zase zajímal o odměny za třídění pro obce. „Města a obce se v této oblasti pomalu dostávají do ztráty,“ upozornil. Podle Manharta ale větší podporu již pravděpodobně čekat nemůžou. „Naopak doufejme, že svozové firmy budou tříděný odpad odvážet alespoň zdarma,“ dodal.

Podle Petra Balnera, ředitele oddělení rozvoje systému společnosti EKO-KOM, závisí otázka odměn na zefektivňování sběru, což se týká především obalových plastů, které je kvůli množství příměsí obtížné, či nemožné recyklovat.

BSfo-124

Radní Boskovic Jaromíra Vítková zase připomněla, že informační kampaně zaměřené na třídění je potřeba dělat na celostátní úrovni, pokud mají mít vyšší dopad. „Částečně jsme schopní je zajistit sami, ale podpora správné recyklace by měla vycházet od státu. My se poté rádi připojíme,“ nabídla.

BSfo-127

Zástupkyně Sako Brno informovaly o plánech brněnské spalovny. Někteří z účastníků zase prezentovali způsoby, jak vylepšit odpadové hospodaření a situaci s tříděním a prevencí odpadů v obcích. S propracovaným systémem přispěly mimo jiné obce Litoměřice a Litomyšl.  „Například na webových stránkách pracujeme s informačními mapami, abychom nemuseli vydávat informační brožury a letáky,“ nastínil tajemník Litoměřic Milan Čigáš.

BSfo-25