Domů Nezařazené Jižní Korea: ...

Jižní Korea: Dárky i tvrdé vyjednávání o cenách

0
Korea

Korea představuje pro české firmy obrovský trh a ani Korejci se nebojí masivně investovat v Česku. Najít vhodného obchodního partnera ale nestačí. Podmínkou úspěšného byznysu je třeba i dochvilnost a zdvořilost.

Korejská republika je čtvrtým největším mimoevropským obchodním partnerem České republiky a jedním z největších zahraničních investorů v tuzemské ekonomice. Továrna na výrobu automobilů v Nošovicích – Hyundai Motor Company – je doposud historicky největší investicí jedné společnosti v naší zemi. Vzájemné obchodní vztahy včetně našeho exportu do Jižní Koreje se dále úspěšně rozvíjejí.

„Korejská republika se skutečně řadí mezi naše nejvýznamnější mimoevropské obchodní partnery. Vzájemný obrat za prvních jedenáct měsíců roku 2014 dosáhl hodnoty kolem 3,4 miliardy amerických dolarů a ve srovnání se stejným obdobím roku předcházejícího se zvýšil o 3,3 procenta,“ řekl vedoucí obchodně-ekonomického úseku velvyslanectví České republiky v Soulu Květoslav Sulek. Prostor pro hospodářskou spolupráci podle něj existuje v řadě oblastí, především pak ve výrobní kooperaci, obchodní výměně a v oblasti investic.

Pozor ale! I když se česká firma setká s vhodným partnerem, nemá ještě vyhráno. Je třeba, aby účastníci jednání byli dochvilní, velmi zdvořilí a aby byli dobře připraveni. Řadu informací o korejských obchodních zvyklostech můžou podnikatelé získat v angličtině na internetu. „Je třeba se připravit na to, že první jednání bude spíše informativní. Je rovněž vhodné na schůzku vyslat seniorního pracovníka, jehož pozice odpovídá postavení partnera, se kterým bude vývozce, tedy česká firma jednat. V Jižní Koreji je běžné, že si na závěr jednání obchodní partneři vymění drobnou pozornost. Proto je též velmi vhodné si připravit malý dárek,“ přiblížil korejské zvyklosti Květoslav Sulek.

O co je v Korejské republice zájem?

Hlavními položkami českého vývozu do Korejské republiky jsou v současnosti možná trochu překvapivě hračky, dále čerpadla a armatury, optická zařízení, části a součásti vozidel, kovový šrot, převodové hřídele, obráběcí stroje a sklo. „Složení českého vývozu se průběžně mění,“ uvedl Filip Matys z odboru komunikace a marketingu Ministerstva průmyslu a obchodu. Hračky, sklo, hřídele, čerpadla a armatury jsou však podle něj stálice. „Kvalitní a konkurenceschopné výrobky z České republiky, podpořené propracovaným marketingem, mají perspektivu na náročném jihokorejském trhu uspět,“ dodal Matys.

Příležitosti jsou podle něj i ve strojírenství. V této oblasti mají české podniky už určité zkušenosti s dodávkami pro korejský loďařský průmysl. Čeští výrobci dle Matysových slov můžou uspět i v dodávkách komponent pro silný jihokorejský automobilový průmysl. Setrvalý zájem je o české sklo, porcelán a keramiku. Do Korejské republiky začínají pronikat rovněž čeští výrobci piva, a uplatnění by tak mohla nalézt i zařízení a technologie pro pivovary. Zatím se ale statistika obchodní výměny vyklání ve znamení hlubokého deficitu v neprospěch České republiky.

Silná konkurence a velká vzdálenost

Čeští vývozci se v Korejské republice musí připravit na silnou konkurenci. Těžit však můžou z toho, že Korejci si naši zemi oblíbili a rádi k nám cestují i díky tomu, že obě hlavní města – Soul a Prahu – spojuje přímá letecká linka. Zvláštností tohoto teritoria je i značná geografická vzdálenost, se kterou souvisejí mimo jiné i poměrně vysoké náklady pro vstup na tamní trh.

Pokud česká firma vyhlíží směrem k Jižní Koreji, rozhodně se jí vyplatí kontaktovat obchodní oddělení velvyslanectví ČR v Soulu či agenturu KOTRA, což je korejská agentura na podporu obchodu a investic v Praze. „Česká republika má při pronikání na trh Korejské republiky tu výhodu, že mezi členskými státy EU a Korejskou republikou je předběžně uplatňována Dohoda o volném obchodu, která již po několik let přispívá k hladšímu obchodnímu styku“ připomněl Matys.

Nejlépe je komunikovat v korejštině

Velkou výhodu český podnik získá, pokud si připraví informace o svém produktu či službě v korejštině. Pro jednání by si měla firma najmout tlumočníka. Ve styku s korejskými partnery je třeba připravit se na specifiku místního systému řízení, vycházejícího do jisté míry z konfuciánství, na princip seniority a na tvrdá vyjednávání o podmínkách smlouvy a o ceně.

„Na druhou stranu se při navazování obchodních kontaktů vyplatí využívat průběžně zveřejňovaných nabídek na zvýhodněnou účast českých firem na jihokorejských veletrzích, které pomohou navázat potřebný přímý kontakt s korejským prostředím za výhodných finančních podmínek. Pro české firmy může představovat výhodu účast na specializovaných misích, které jsou organizovány českými podnikatelskými organizacemi či jihokorejskými subjekty,“ zdůraznil Matys.