Domů Dění v regionech Konference Od...

Konference Odpady a obce 2016

Odpady a obce je konference, kterou pořádá společnost EKO KOM každoročně v červnu v Hradci Králové. Tato konference je jedinečnou příležitostí pro setkání s kolegy a odborníky z odpadového hospodářství.

EKO KOM si vás dovoluje srdečně pozvat na 17. ročník této konference, která se bude konat 15. a 16. června 2016 v Kongresovém centru ALDIS, Hradec Králové.

Hlavní témata konference:

Návrh nové zákonné úpravy v oblasti odpadového hospodářství Meziobecní spolupráce v odpadovém hospodářství Předcházení vzniku odpadů v obcích Ekonomické nástroje v odpadovém hospodářství Bližší informace naleznete v pozvánce na konferenci. Přihlásit se můžete zde

S případnými dotazy kontaktujte Josefa Mojžíše, tel.: 724 344 188, e-mail: mojzis@ekokom.cz.

Konference je součástí cyklu Odpadové dny 2016

Cílem cyklu je obsáhnout co nejvíce informací potřebných pro plánování, řízení a provoz odpadového hospodářství obcí, měst, regionů a původců. Témata jednotlivých konferencí zohledňují aktuální problematiku spojenou s tvorbou regionálních integrovaných systémů nakládání s odpady. Celý cyklus je určen zástupcům samospráv obcí, měst, krajů a státní správy, odpadářským firmám, průmyslovým podnikům, vzdělávacím a odborným organizacím a odborné veřejnosti.