Domů Dění v regionech Města podporu...

Města podporují nový trend: na kole do práce

Průměrně až sedm procent všech svých cest absolvují Moravané na kole. Vyplývá to ze statistik jednotlivých měst a obcí. V některých městech využívají lidé kolo k přepravě až pro pětinu svých cest. Záleží na terénu, dopravní infrastruktuře a také na rozloze.

Vedení měst reaguje na nový trend, který může mít pozitivní dopad nejen na životní prostředí, a snaží se cyklistiku podporovat. Vytváří nové koncepce, aby cestování na kole bylo nejen ekologické, ale především bezpečné. Inspiraci hledají v zahraničí.

Téměř každé větší město v České republice má již dnes svého koordinátora pro cyklodopravu. Ten dohlíží na to, aby se při plánování a budování nové dopravní infrastruktury myslelo i na cyklisty, aby vznikaly nové cyklopruhy a cesta na kole do práce nebo do školy byla bezpečná. „Náš člověk absolvoval několik studijních cest do Berlína, do Lipska a do Drážďan, kde kolo u mnoha lidí nahrazuje městské hromadné dopravní prostředky. Zjišťoval, zda cyklistům u nás dokážeme poskytnout stejně kvalitní podmínky,“ uvedla například Andrea Vojkovská z ostravského magistrátu.

Berlínská inspirace

Ostrava ale podle ní nikdy nebude typickým cyklistickým městem jako je právě Berlín. „Město je rozhlehlé, není jednolitě rostlé a vzdálenosti jsou větší . Navíc je zde velmi kvalitní městská doprava a okrajové části na severu a východě mají velké výškové rozdíly,“ vysvětlila Vojkovská.

Přesto se i v Ostravě zvyšuje podíl cyklistické dopravy. Nyní je na dvou a půl procentech. „Našim cílem je vzhledem k potřebě zlepšení ovzduší alespoň pět procent,“ dodala Vojkovská.

Kolo jako dopravní prostředek je velmi oblíbený především ve studentských městech jako je Brno. To ale podle odborníků také nemá příliš vhodné podmínky pro cyklodopravu. Silnice jsou příliš úzké a terén kopcovitý. „Na cyklisty myslíme při každém plánovaní rekonstrukce ulice. Ne všude je ale možné cyklopruhy zavést. Musíme myslet na to, aby cyklsité měli dostatek prostoru a pruhy byly bezpečné,“ uvedla Zuzana Taušová z tiskového oddělení magistrátu Brna.

Vedení města tak ukázalo cyklistům vstřícnou tvář alespoň tím, že pro ně zrušila zákaz vjezdu do centra města.

Pardubice? Ideální

Podle mezinárodní soutěže Hlavní město cyklistů, která se uskutečnila v roce 2014, jsou nejideálnějším městem pro cyklisty v České republice Pardubice. Kolo zde lidé využívají pro devatenáct procent cest. „Za bohatou cyklistickou kulturu vděčí Pardubice své poloze v rovinatém terénu Polabí. V Pardubicích je všude blízko až 77 procent cest je kratších než 5 kilometrů,“ řekla mluvčí pardubického magistrátu Pavla Kosíková.

Budování infrastruktury pro cyklisty začalo v Pardubicích již v 90. letech, jednalo se převážně o smíšené stezky pro chodce a cyklisty. Tento typ infrastruktury, vhodný zejména pro přírodní lokality, naráží v ulicích města na své limity. „Docházelo na nich ke srážkám cyklsitů s chodci. Po roce 2010 jsme proto začali měnit systém. Vzniklo mnoho cykloobousměrek, několik úseků vyhrazených pruhů pro cyklisty a cyklopiktokoridorů. Tato infrastruktura umožňuje plynulý pohyb cyklistů, kteří preferují rychlou přímou jízdu i za cenu sdílení vozovky s motorovými vozidly,“ vysvětlila Kosíková.

Rozvoj cyklodopravy nepodporují pouze města, ale také různá sdružení. Vzniká proto mnoho soutěží, které se snaží lidi přimět k cestování na kole. Nejznámnější a právě skončená je Do práce na kole, do které se zapojilo stovky firem z celé České republiky.