Domů Ekonomika Monopol ČD Ca...

Monopol ČD Cargo se začíná ztrácet, doprava je víc liberalizovaná

0

Dvě třetiny zboží na českých železnicích převáží státní dopravce ČD Cargo. Jeho podíl nicméně klesá – ještě před pěti lety měl prakticky monopol. Rostoucí konkurence vede ke snížení ceny přepravy. Doprava po železnici je tak pro firmy stále atraktivnější. „Neviditelná ruka trhu“ zavelela. Stejně jako po zrušení monopolu v energetice, telekomunikacích či osobní železniční dopravě, i u nákladní vede konkurence k rozšíření možností pro zákazníky a k poklesu cen. Zjistili jsme, co to znamená pro dopravce a samotné ČD Cargo.

„Obchodní politika společnosti ČD Cargo se vždy musela flexibilně přizpůsobovat situaci na plně liberalizovaném dopravním trhu. Zaměřujeme se na udržení tržního podílu v segmentu ucelených vlaků. Naší prioritou je i expanze do zahraničí, při které využíváme potenciálu našich zahraničních dceřiných společností. Daří se nám zejména v Polsku. Nově jsme zřídili pozice regionálních obchodních manažerů, kteří se zaměřují na menší a střední zákazníky a nabízejí jim zejména přepravu jednotlivých vozových zásilek, jako alternativu ke kamionům,“ myslí si Michal Roh, ředitel podpory prodeje ČD Cargo.

Modernizace v Paskově

Zatímco ČD Cargo se daří v Polsku, jeho největší tuzemský konkurent AWT je součástí polské skupiny PKP CARGO. AWT pokračuje v modernizaci terminálu kombinované dopravy v Paskově. Překladiště nově obsluhuje moderní intermodální překladač, který zrychlí a zkvalitní provoz při překládce kontejnerů v terminálu. Terminál v Paskově patří mezi nejvýznamnější otevřené překladiště kombinované dopravy ve střední Evropě.

Je napojen na významné evropské přístavy, jako jsou Hamburg, Rotterdam, Bremenhaven, Koper nebo Terst. „Terminál v Paskově je naší velkou konkurenční výhodou v rámci poskytování služeb v oblasti kombinované dopravy. Má strategické umístění ve střední Evropě, je moderně a profesionálně řízený a těší se velké důvěře našich zákazníků. Spolu s PKP CARGO máme ambiciózní plány – chceme terminál zapojit do obsluhy Nové hedvábné stezky, polských přístavů a v neposlední řadě bude součástí logistického trojúhelníku Balt-Jadran-Severní moře, kde bude hlavním hubem na jeho jižní straně,“ řekl Zbigniew Klepacki, generální ředitel skupiny AWT, která má na našem trhu zhruba desetinový podíl.

Dopravci vyzobávají rozinky

 Dopravní odborníci upozorňují, že konkurenční boj se soustředí jen na vybrané zásilky. Na dráze velmi záleží na charakteru zásilky. Podle toho se potom rozpočítávají jednotkové náklady. Je tedy jasné, že největší konkurence je v převozu ucelených surovinových zásilek, jako je uhlí, pohonné hmoty, potravinářské produkty, kdežto o kusové zásilky mezi přepravními společnostmi takový zájem není. To je mimochodem i největší problém společnosti ČD Cargo, která tyto ucelené vlaky s kusovými zásilkami vozí nejvíce. Ani výrazná sleva za použití dopravní cesty, která byla na kusové (vozové) zásilky v minulosti poskytnuta, situaci na trhu příliš neovlivnila,“ říká dopravní expert Aleš Kratina.

Parametr Cenový index „Železniční nákladní doprava“ Podíl dominantního dopravce na trhu*
Rok
2005 100
2006 99,9 94,59
2007 100 94,32
2008 100,9 92,28
2009 104,8 88,77
2010 104,7 86,84
2011 104,7 84,36
2012 107,1 79,38
2013 98,8 76,33
2014 93,9 69,9
2015 88,9 66,52

*údaje dle výročních zpráv SŽDC, do roku 2005 není k dispozici, nicméně podíl ostatních dopravců byl minimální

Nárůst nákladních dopravců

Konkurence zdá se přispěla i k opětovnému nárůstu objemu železniční přepravy. „Zaznamenáváme mírný nárůst nákladních dopravců. Navíc rok 2015 potvrdil v nákladní dopravě, že se podařilo zastavit klesající trend výkonů a došlo dokonce k mírnému nárůstu oproti roku 2014. Trvalý pokles v obou ukazatelích však zaznamenává největší dopravce ČD Cargo, jehož podíl na celkových výkonech se snížil. Výpadek tohoto dopravce však plně výkonově nahradili ostatní dopravci, jejichž celkový podíl oproti roku 2014 vzrostl. Největší nárůst výkonů zaznamenal dopravce METRANS Rail,“ sdělila Moravskému hospodářství Kateřina Šubová ze SŽDC.

Železničáři kritizují stát a lobbují proti silniční dopravě

Železniční doprava je oproti silniční často v nevýhodě. „K harmonizaci mezi silniční a železniční dopravou může dojít pouze tehdy, když budou kamiony platit mýto na všech silnicích, stejně jako platí všichni železniční dopravci poplatek SŽDC za použití dopravní cesty na všech tratích,“ myslí si Šubová. „Kamionová doprava je daleko flexibilnější a dopravci platí poplatky za použití dopravní cesty pouze na vybraných úsecích. To je proti železniční nákladní dopravě výrazná výhoda. Stát by měl podporovat výstavbu veřejných terminálů/překladišť (minimálně jeden v každém kraji či okrese) a měl by se věnovat navyšování kapacity železničních tratí, např. zahájením výstavby tzv. „rychlých spojení“, které by uvolnily koridory od množství osobních vlaků. Měla by se také věnovat pozornost cenovému sbližování poplatků za dopravní cestu mezi silniční a železniční dopravou,“ doplňuje Kratina.

Harmonizace předpisů

Politici se snaží uvolňovat dílčí překážky, ale k zásadnímu posunu v tomto směru pořád nedošlo. „Průběžně se snažíme dále odstraňovat potenciální překážky, které mohou omezovat konkurenční prostředí na železnici. Z tohoto hlediska je určitě významný i vliv harmonizace předpisů a technických parametrů v rámci celé EU. To ulehčuje vstup zahraničních dopravců a tím i zvyšuje konkurenční prostředí. A platí to pochopitelně i naopak v případě expanze českých dopravců do zahraničí. V rámci novelizace zákona o dráhách by měl být rovněž ulehčen přístup dopravců na vlečky, případně k dalším tzv. zařízením služeb,“ uvedl senátor Jan Hajda (ČSSD). K větším změnám zdá se nic naše politiky nenutí. „Potřebujeme změnit myšlení voličů v této zemi, kteří musí po svých politicích vyžadovat, aby více podporovali a preferovali železnici, která je jednoznačně ekologičtější a šetrnější k životnímu prostředí,“ je přesvědčen Michal Roh.