Domů Nezařazené MPSV usnadní ...

MPSV usnadní krajům čerpání prostředků pro financování sociálních služeb 

0

V rámci dohody o dofinancování sociálních služeb pro rok 2019, kterou 7. června 2019 představila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD), místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová (ANO) a předsedkyně Asociace krajů ČR Jana Mračková Vildumetzová (ANO), má být využito 1,5 mld. korun na podporu rozvoje sociálních služeb, které ministryně Maláčová přesunula v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). MPSV zároveň připravilo sérii opatření, která krajům maximálně usnadní čerpání těchto prostředků, tak aby mohly finance využít co nejdříve.

Změny se budou týkat výzvy číslo 03_15_005 Operačního programu Zaměstnanost 2014-2020, která byla vyhlášena již v červnu 2015, a v rámci níž mohou kraje průběžně podávat žádosti o podporu sociálních služeb. V tomto roce je navýšena alokace výzvy částkou 1,5 mld. Kč na celkových 8,08 mld. Kč, čímž dochází k posílení podpory rozvoje sociálních služeb z OPZ.

Mezi sociální služby, které lze těmito prostředky podpořit, patří například azylové domy, domy na půl cesty, sociální rehabilitace, sociálně-terapeutické dílny a další služby sociální prevence a terénní služby sociální péče (osobní asistence či podpora samostatného bydlení).

Kraje mohou podávat buď nové projektové záměry, anebo předložit tzv. žádosti o podstatnou změnu projektu, které ve stávajících projektech rozšiřují podporu služeb nebo časově prodlouží délku podpory. K usnadnění tohoto procesu nabízí MPSV krajům tři opatření:

Prvním z opatření, které ministerstvo krajům nabízí, je maximální součinnost při přípravě projektového záměru. Lhůty pro projednání projektového záměru budou v rámci MPSV maximálně zkráceny tak, aby celý proces mohl proběhnout pouze v řádu dní místo týdnů.

V navazujícím kroku, tedy u hodnocení žádostí o podporu, bude hodnocení žádostí zkráceno, a sice tak, aby tento proces byl ukončen maximálně v řádu dvou až třech měsíců od předložení žádosti. Obdobně jako u nových žádostí budou redukovány lhůty i u žádostí o podstatnou změnu stávajícího projektu.

Kromě toho MPSV nabídne krajům konzultace při přípravě projektových záměrů a žádostí o podporu. V rámci těchto konzultací mohou kraje zjistit, jakými způsoby může dojít k efektivnímu administrativnímu zpracování celého procesu a jak se vyhnout případným chybám.

V rámci výzvy je také pamatováno na případy, kdy kraje plánují realizovat, nebo již zahájily, realizaci návazného projektu, ale dosud nepředložily žádost. Financování projektu může probíhat před jeho schválením a před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace. Náklady na poskytování sociálních služeb v roce 2019 budou způsobilé, pokud realizace projektu bude probíhat v tomto roce.

Autor: MPSV, fuk