Domů Nezařazené Nové programy...

Nové programy na boj se suchem a zajištění pitné vody

Podle výroční zprávy Národního úřadu pro oceány a ovzduší celosvětově rekordně rostou teploty, oceány musí absorbovat rekordní množství tepla a zásoby podzemní vody jsou na historicky nejnižší úrovni. I když tak letošní léto oproti tomu loňskému nevypadá, i u nás se řeší problémy s vodou. Nejvíc klesla hladina podzemní vody na jižní Moravě.

Pomoct vyřešit problém s nedostatkem životně důležité tekutiny pomohou vyřešit dva dotační programy. Vyšších investic se týkají výzvy Operačního programu životního prostředí, z kterého budou od podzimu proudit evropské peníze, menší projekty pak může zastřešit Národního programu životního prostředí. Ten aktuálně nabízí dotace na odstraňování nelegálních skladů odpadů i předcházení havarijních stavů spojených s ekologickými zátěžemi, tak třeba na realizaci průzkumných i ostrých vrtů zdrojů podzemních vod, včetně jejich napojení na stávající rozvod pitné vody. Podporována je i úprava vody a vytvoření nového veřejně přístupného odběrného místa pitné vody tam, kde není rozvod pitné vody realizován. „Příjemci podpory si rozdělí více než jednu miliardu korun na výstavbu a modernizaci úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody či výstavbu a dostavbu přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody,“ uvedl Ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman.

Obce nebo jimi ovládané firmy mohou až do poloviny roku 2016 získat dotaci na budování či posílení zdrojů pitné vody, i na průzkumné vrty na zajištění nových potenciálních zdrojů. „Minimální výše dotace na jeden projekt 100 tisíc korun, maximum 3 miliony,“ uvedla Valdmanova podřízená Romana Rajnyšová z odboru realizace Národních programů.

Celkově je na program vyčleněno 300 milionů. „Zdá se to jako obrovská suma peněz, ale zájem je opravdu značný. S podáváním žádostí bych proto neváhala, denně máme spoustu emailových i telefonických dotazů,“ upozornila Rajnyšová.

Ještě mnohem vyšší částku nabízí Operační program životní prostředí. Ten dokonce dostal o miliardu navíc z Operačního programu Doprava. Přesun prostředků je preventivním opatřením Ministerstva pro místní rozvoj, které zajistí, že Česká republika prostředky vyčerpá a nepřijde o ně. Právě v Operačním programu Životní prostředí je zřejmý potenciál pro jejich využití. Aktuální OPŽP 2014+ je v plném běhu. K dnešnímu dni byly vyhlášeny výzvy ve všech prioritních osách, u více než 1000 žádostí s podporou 5 miliard korun právě probíhá hodnocení projektů, přes 800 žádostí s podporou více než 12 miliard korun je schváleno k financování.

Aktuální výzva je určená na výstavbu a modernizaci úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužících veřejné potřebě, dále pak výstavbu a dostavbu přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě. „To znamená, že musejí mít prokazatelný nový přínos. Tyto peníze nelze použít například na změnu technologie, protože je stará a zrezlá, když to přeženu,“ řekla Daniela Floriánková, vedoucí oddělení I., odpor ochrany vod Státního fondu životního prostředí.

Obce a další subjekty mají možnost využít vysoké zafinancování z vnějších zdrojů. V případě investic v Národním  programu životního prostředí je to až osmdesát procent. U „evropských peněz“ je podíl nižší. „Faktická výše podpory je 63,75 procent, protože jde o projekty generující zisk,“ uvedla Floriánková.

Zájemci o dotace nemusejí platit hned ani zbytek částky. „Míra podpory není stoprocentní, ale máme jiné nástroje, třeba bezúročné půjčky,“ doporučil starostům řešení Leo Steiner, ředitel sekce řízení Národních programů Státního fondu životního prostředí.