Domů Nezařazené Obce s nejniž...

Obce s nejnižší produkcí odpadů získaly oskara. Kyjov obhájil třetí místo

0

Spolek Arnika letos po čtvrté ocenil obce s nejnižší produkcí směsného komunálního odpadu do 150 kg na osobu za rok. Zcela nejméně směsných odpadů vyhodí obyvatelé obce Lány (kraj Vysočina), která zároveň zvítězila v kategorii sídel do 1000 obyvatel. V kategorii obcí do 5000 obyvatel získala prvenství Štítná nad Vláří-Popov ve Zlínském kraji. Zlato mezi obcemi nad 5000 obyvatel vybojovala Kdyně v Plzeňském kraji. Odborná komise v letošním ročníku jako nejinspirativnější příklady zvolila Jihlavu (kraj Vysočina), Nezvěstice (Plzeňský kraj) a Mikulčice (Jihomoravský kraj).

Kompletní výsledky celorepublikového kola jsou přílohou této tiskové zprávy

Obec Kyjov s průměrnou produkcí směsných odpadů 123,4 kg za rok už po několikáté obhájila třetí místo v kategorii měst nad 5000 obyvatel. Zůstává tak obcí s bezkonkurenčně nejnižší produkcí směsných komunálních odpadů mezi městy nad 5000 obyvatel v Jihomoravském kraji.

Druhý Odpadový oskar v kraji letos putuje také do Mikulčic, které odborná porota ocenila jako dobrý přiklad z praxe. Porota chválí obec za nízkou produkci směsných odpadů díky tomu, že zde domácnosti platí pouze za vyvezení plné popelnice. Na příkladu obce je dobře vidět, jak důležité je vytvořit vhodné podmínky. Produkce směsného odpadu zde výrazně klesla po otevření sběrného dvoru a zprovoznění kompostárny. Dlouhodobě se zde osvědčila spolupráce se základní školou pořádající soutěž ve sběru papíru.

Vynikající výsledky jsou důkazem efektivního nastavení odpadového hospodářství, podmínek pro třídění včetně bioodpadu a motivace obyvatel.

Výsledky celorepublikového kola

Kategorie Obec Kraj Počet obyvatel Průměrné množství SKO v kg za rok
Do 1000 obyv. Lány Vysočina 52 26,0
1001-5000 obyv. Štítná nad Vláří-Popov Zlínský 2184 36,0
Nad 5000 obyv. Kdyně Plzeňský 5278 90,3

Vysoká produkce směsného odpadu je hlavním problémem v oblasti nakládání s odpady v ČR. Velké množství směsného odpadu končí v popelnicích, a proto neplníme požadavky evropské legislativy.

„Budeme mít hodně práce s naplňováním cílů oběhového hospodářství, které letos v květnu schválil Evropský parlament. Abychom v roce 2025 dosáhli úrovně recyklace 55 %, bude nutné oproti současnosti vytřídit 1 milión tun komunálních odpadů. Oceněné obce už této úrovně často dosahují,“ říká odborník Arniky na odpadové hospodářství Ing. Milan Havel.

Jedním z cílů soutěže je starostům a veřejnosti ukázat, že dosáhnout cílů oběhového hospodářství je možné a co všechno je možné proto udělat. Čím méně vzniká směsného odpadu, tím méně je nutné rozšiřovat skládky nebo stavět zbytečné spalovny.