Domů Nezařazené Průzkum odpov...

Průzkum odpoví na to, jak lidé cestují do Brna i v Brně

0
Brněnské komunikace

Odkud jste přijeli? Kam budete dál cestovat a jakým dopravním prostředkem? To nejsou citace z policejního výslechu, ale otázky, které zazní při rozsáhlém anonymním průzkumu o dopravním chování cestujících v Brně. Tazatelé při něm osloví přes čtyři tisíce lidí přijíždějících do jihomoravské metropole. Takto velký průzkum je pro Brno premiérou.

Lidem mířícím do Brna zpestří mezi 3. a 15. březnem jejich cestu průzkumníci, kteří se budou zajímat o jejich dopravní chování. Na významných přestupních uzlech, jako je Zvonařka, Hlavní nebo královopolské nádraží, Mendlovo náměstí, Úzká nebo Stará Osada mají vyzpovídat celkem 4200 cestujících.

„Po dobu průzkumu v době od šesti ráno do desíti hodin večer budou na jedenácti přestupních uzlech osloveni cestující, kteří přijíždějí regionálními spoji železniční a autobusové dopravy, se žádostí o vyplnění krátkého dotazníku,“ uvedla Vladimíra Navrátilová ze společnosti Brněnské komunikace, která pro Brno průzkum zajišťuje. Samotná akce se odehraje pod taktovkou firmy FOCUS Marketing & Social Research.

Za odpověď praktický dárek

Zřetelně označení tazatelé budou cestující žádat o odpovědi na otázky na nástupištích, poté co vystoupí z regionálního vlaku či autobusu. Rozhovor podle Navrátilové nezabere déle než dvě minuty a lidé za spolupráci dostanou drobný praktický dárek.

A co bude průzkumníky zajímat? Například odkud cestující přijeli, kam se budou dále dopravovat, jaký zvolí dopravní prostředek, kde a jak často musí přestupovat nebo jak často obvykle cestují do Brna.

„Cílem celé akce je zjištění dopravního chování cestujících z regionu, tedy přehled důležitých cílových oblastí na území města Brna, preference volby veřejných dopravních prostředků, přestupovost nebo také četnost cest,“ doplnila Navrátilová.

Získané informace poskytnou obrázek o tom, jaké druhy dopravy cestující v Brně nejčastěji využívají a poslouží také jako podklad pro dopravní plánování a v neposlední řadě i pro tvorbu dopravních modelů města Brna.