Domů Nezařazené Visegrádská s...

Visegrádská skupina se s Chorvatskem přihlásily k vizi budoucí politiky soudržnosti

0

V Budapešti se 1. a 2. února konalo setkání ministrů zemí Visegrádské skupiny v rozšířeném formátu o Bulharsko, Chorvatsko, Rumunsko a Slovinsko, které se zaměřilo na budoucnost politiky soudržnosti.

Ministři zemí V4 a Chorvatska na jednání odsouhlasili a podepsali Společné prohlášení ministrů vytyčující ty nejpodstatnější body pro nadcházející vyjednávání o příštím programovém období politiky soudržnosti. Za Českou republiku se jednání zúčastnila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

„Politika soudržnosti je jedním z nástrojů EU, kterým lze překonat dělení na Západ a Východ EU. Díky ní je také možné vyrovnat rozdíly v investicích, které vznikají odlivem zahraničního kapitálu z České republiky. Má-li Česká republika dále růst, je nutné prosadit naše skutečné potřeby. Pokud se hovoří o škrtech v  politice soudržnosti, je třeba hovořit také o tom, čím se investice nahradí,“ řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Dodala, že „politika soudržnosti má potenciál Evropu spojovat. Naším úkolem je proto zasadit se o její silné postavení v rámci budoucího víceletého finančního rámce, zachovat orientaci na podporu všech regionů se zohledněním těch méně rozvinutých a prosazovat její lepší a efektivnější nastavení včetně priorit, abychom zjednodušili život příjemcům prostředků z evropských fondů.“

 

Země Visegradské skupiny se spolu s Chorvatskem na jednání přihlásily k společným vizím budoucí politiky soudržnosti vyjádřeným ve Společném prohlášení ministrů. K němu se po konci svého předsednictví Radě EU přidá také Bulharsko a Rumunsko, neboť nyní musí zůstat neutrální. Země našly celou řadu styčných bodů, na kterých se shodly, například důraz na větší flexibilitu evropských fondů, která by umožnila reagovat na nečekané výzvy v EU a přizpůsobit finanční podporu potřebám regionů či měst a obcí.

Diskuze o budoucnosti politiky soudržnosti na této úrovni započaly již během českého předsednictví Visegrádské skupině v roce 2016. Na tyto aktivity dále navázalo polské a v současné době v nich pokračuje maďarské předsednictví zemím V4. Únorového setkání se mimo ministrů a dalších zástupců osmi států zúčastnili také představitelé unijních institucí. Mezi nimi například komisař pro rozpočet a lidské zdroje Günther Oettinger, komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssenová či Marc Lemaître, vrchní ředitel generálního ředitelství pro regionální a městskou politiku.