Domů Nezařazené Vlastníci dos...

Vlastníci dostanou zpět velkou část pozemků ve skladech ve Vrběticích

0

„K 1. 7. 2018 se ve Vlachovicích – Vrběticích zmenší zásadním způsobem nebezpečná zóna a vlastníkům nemovitostí v areálu bývalých muničních skladů bude dáno zpět do užívání cca 250 hektarů pozemků v jižní části zasaženého území poblíž jediné příjezdové cesty,“ zaznělo na tiskové konferenci s tím, že se jedná zhruba o 700 parcel se 120 majiteli.

 „Vrátíme tak 40 až 45 procent území. Lidé budou muset ale počítat s tím, že když přijedou na bránu v areálu a budou se chtít dostat na již uvolněné pozemky, budou od nich policisté požadovat prokázání totožnosti a až poté jim umožní vstup, případně vjezd do areálu. Děti mladší 15 let bez doprovodu zákonných zástupců nebo osoby starší 18 let nebudou do areálu vpuštěny vůbec.  Kolem uvolněných pozemků v uplynulých dnech pracovníci Vojenských lesů a statků ČR odstranili v plné míře plot, který tam byl v minulosti vybudován na výzvu velitele zásahu,“ dodal plukovník Tkadleček.

„Děkuji Vojenským lesům a statkům ČR i veliteli zásahu za to, že se podařila uvolnit velká část zasaženého území,“ poděkoval zástupcům zasahujících složek hejtman Jiří Čunek a zároveň zdůraznil, že se nesmí tlačit na urychlení prací na úkor bezpečnosti, postup musí být podle něj opatrný. Připomněl, že pyrotechnici jsou při práci v místě zásahu denně v ohrožení života.

Náměstek policejního prezidenta brig. gen. Martin Vondrášek zdůraznil a ocenil, že jsme doposud veškeré činnosti v bývalých muničních skladech zvládli bez zranění či ztrát na životech. Dále přítomné seznámil s nejdůležitějšími údaji spojenými s práci policejních pyrotechniků v muničních skladech. Za necelý rok, co ohledání druhého epicentra exploze probíhá, pyrotechnici nalezli téměř 2 800 kusů munice. Počty nalezené munice jsou daleko vyšší a munice je rozmanitější ve srovnání s nalezenou municí u prvního epicentra. Dále uvedl, že čištění areálu zajišťují složky integrovaného záchranného systému od června ve dvousměnném provozu, aby využily déle trvající denní světlo.

Plk. Ing. Pavel Nepovím, z Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR uvedl, že do bezpečnostního opatření jsou zapojeny jak hasiči ze Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru, tak i jednotky ze Zlínského kraje. Hasiči zajišťují požární asistenci v areálu, osvětlování, podíleli na vybudování nové trhací jámy, provádí prořez vzrostlých dřevin a pracují s těžkou technikou. Zdůraznil, že všechny zasahující složky, které se podílí na záchranných a likvidačních pracích jsou neustále pod velkou psychickou zátěží.

Mgr. Jiří Špelina za Vojenské lesy a statky ČR sdělil, že majetkově vypořádali uvolněný prostor a jejich cílem je získat postupně všechny pozemky a objekty v areálu muničních skladů do jejich hospodaření v souladu s usnesením vlády.

Pyrotechnici při ohledání druhého epicentra doposavad nalezli 2 784 kusů munice, přičemž v dočasné trhací jámě ve vrbětickém areálu zlikvidovali 1 264 kusů munice neschopné převozu. Munici schopnou převozu odváželi do Vojenského újezdu Libavá, při pěti převozech odvezli 1771 kusů munice a muničních elementů.

I nadále žádáme občany a firmy, které se v areálu a v blízkosti areálu pohybují, aby dbali pokynů příslušníků integrovaného záchranného systému a vykonávali svoji činnost tak, aby nenarušovala nebo nekomplikovala plnění úkolů složkami integrovaného záchranného systému v rámci bezpečnostního opatření „Výbuch“.

Zdroj: mjr. Mgr. Lenka Javorková