Domů Obec a lidé Na konferenci...

Na konferenci zazněly praktické rady pro ty, kdo pečují o blízké v domácím prostředí

0

Běh na dlouhou trať byl název konference, kterou uspořádala v sídle Zlínského kraje Unie pečujících pod záštitou radní Michaely Blahové, zodpovědné za sociální záležitosti, rodinnou politiku a neziskový sektor. Celodenní akce zaměřená na různé aspekty péče v domácím prostředí byla určena pro ty, kdo sami o někoho pečují, anebo pro organizace, které se těmto lidem věnují.

„Každý z nás se může ocitnout v situaci, kdy se najednou a zcela bez přípravy stane ošetřovatelem někoho blízkého v domácím prostředí. Cílem je poradit, co všechno mohou občané využít, kam se obrátit, jaké jsou možnosti sociálních dávek včetně dlouhodobého ošetřovného, případně zapůjčení kompenzačních pomůcek,“ přiblížila hlavní cíl konference radní Michaela Blahová. Zároveň upozornila na to, že péče o člověka dlouhodobě nemocného je nesmírně náročná a ten, kdo ji na sebe vezme, musí chránit především sám sebe. „Pokud člověk pečuje jen vlastními silami, může se stát, že je dříve hospitalizován, než ten, o koho se stará, protože se fyzicky i duševně vyčerpá. Z toho důvodu je nutné vědět, jaké jsou k dispozici odlehčovací služby a jakým způsobem sám sebe chránit,“ uvedla Michaela Blahová.

Radní zároveň připomněla, že Zlínský kraj začal v loňském roce oceňovat ty, kdo se v domácím prostředí příkladně starají o někoho blízkého. „I letos v této anketě pokračujeme, abychom pečujícím poděkovali za jejich obětavost a statečnost,“ dodala Michaela Blahová.

Účastníci konference se shodli na tom, že naléhavost podpory pečujících osob bude společensky narůstat vzhledem k demografickému vývoji a stárnutí populace, a je proto nezbytně nutné, aby zákonodárci připravili legislativní podmínky, které zaručí pečujícím osobám dostatečnou právní ochranu.

Během programu byl představen spolek „Klára pomáhá“, který se zaměřuje na pomoc a poradenství lidem pečujícím a zároveň i pozůstalým (https://www.klarapomaha.cz/) a který také úzce spolupracuje se zlínským pracovištěm Unie pečujících.

Žádné komentáře

Napište komentář