Domů Obec a lidé Pardubice řeš...

Pardubice řeší kapacity pobytových služeb pro seniory

0

Městská populace stárne, stávající kapacita lůžek v pobytových službách není do budoucna dostačující. Pardubice prostřednictvím Sociálních služeb města Pardubic sice zřizují dva domovy pro seniory – DpS U Kostelíčka s DpS Dubina – obě zařízení disponují kapacitou celkem 452 lůžek, toto číslo je však již dnes na hraně a do budoucna určitě stačit nebude.

„Za poslední rok sledujeme velký nárůst žádostí o pobytové služby v našich domovech pro seniory. Přestože na území města dále rozšiřujeme kapacity terénních a ambulantních služeb a více podporujeme rodiny, aby mohli senioři co nejdéle zůstat doma, ve svém prostředí, je navýšení kapacit pobytových služeb do budoucna nezbytné,“ uvádí náměstek primátora pro sociální politiku Jakub Rychtecký. Podle náměstka se sice objevují zájemci, kteří by rádi postavili soukromá zařízení, ale tyto služby bývají podle zkušeností dražší a pro většinu seniorů finančně nedostupné. „Vzhledem k demografickému vývoji a stárnutí pardubické populace lze do budoucna očekávat, že poptávka po pobytových službách se bude ještě zvyšovat. Pardubice totiž patří, co se věku obyvatel týče, spolu s Hradcem Králové k nejstarším městům v republice,“ dodává dále Jakub Rychtecký.

Některá oddělení v DpS U Kostelíčka už navíc vyžadují rekonstrukci. Ta je podle ředitele Sociálních služeb města Pardubic Petra Krejčího možná pouze tehdy, pokud současně dojde k navýšení počtu stávajících lůžkových kapacit. „Nejstarší oddělení v Domově pro seniory U Kostelíčka je nutné modernizovat a vybudovat zde nové, potřebné sociální zázemí pro klienty. Tyto úpravy nutně povedou ke snížení počtu lůžek rekonstruovaných prostor,“ podotýká ředitel sociálních služeb.

Pardubice mají na výběr ze dvou variant – buď postavit nové zařízení, nebo rekonstruovat vhodný objekt. Nejvhodnější lokalitu pro zřízení nového domova pro seniory by město chtělo mít vytipovanou do konce letošního roku. Jako možná místa se přitom nabízí pozemky v majetku kraje, které navazují na stávající areál Domova pro seniory U Kostelíčka, bývalý areál Veterinární nemocnice v ulici Štrossova, Masarykova kasárna, sídliště Závodu míru či Nemošice. „Na poslední radě města jsme pro prověření těchto možností ustavili tým složený z architektů města, pracovníků z odborů sociálních věcí, rozvoje a strategie, majetku a investic, ale také dopravy. Tým bude pracovat pod vedením ředitele Sociálních služeb města Pardubic Petra Krejčího,“ dodává náměstek.

Žádné komentáře

Napište komentář