Domů Rozhovory, názory Architekt Dok...

Architekt Dokoupil: Problémy jsou v nestabilním územně plánovacím prostředí

0

Rozhovor s Ing. arch. Jaroslavem Dokoupilem, místopředsedou správní rady Asociace brněnských architektů a stavitelů.

Proč se jako profesní sdružení stavitelů pouštíte do tak pro vás odtažitého tématu jako je rozvoj brněnské metropolitní oblasti?

Toto téma je pro nás odtažité pouze na první pohled. Tématu Brněnské metropolitní oblasti byla především díky aktivitě Kanceláře strategie města v poslední době věnována velká pozornost a je k dispozici řada strategických dokumentů, náš záběr je ale užší a vychází z našich konkrétních potřeb. Spolek ABRAST sdružuje profese pracující v segmentu přípravy investiční výstavby od územních plánů přes projektovou přípravu a development až po přípravu realizace a prodej našich produktů. Problémy, se kterými se v naší práci setkáváme, a v poslední době jich spíše přibývá, většinou pocházejí ze složité stavební legislativy a nestabilního územně plánovacího prostředí. To se promítá do konkrétních problémů naší profese, kterou negativně ovlivňuje nedostatek ploch pro výstavbu v Brně a na druhé straně pokračující suburbanizační vývoj v jeho okolí. Proto se zajímáme o rozvoj a jeho koordinaci v brněnské metropolitní oblasti jako celku.

Jste schopni tyto věci ovlivňovat?

Na změnu obecné legislativy nemáme žádné nástroje a tak na nedostatky můžeme pouze neustále upozorňovat. Územně plánovací podmínky jsou v konkrétních podmínkách Brna a Jihomoravského kraje ovlivněny především složitou situací s územně plánovacími dokumenty obou hlavních partnerů (ÚPmB a ZUR JMK). Vedle nich ovšem postrádáme Nástroj ležící někde mezi ZUR JMK a ÚPmB , který by dokázal usměrňovat rozvoj nejenom města, ale i obcí v jeho zázemí, omezoval by suburbanizaci a řešil společnou dopravní a technickou infrastrukturu. A to je již téma, které budoucnost našeho oboru přímo ovlivňuje a není nám lhostejné.

Jaký rozsah území máte konkrétně na mysli?

Mluvíme o rozsahu území, které nemusí být zcela totožné s rozsahem brněnské metropolitní oblasti vymezené ve strategických dokumentech, ale území, na kterém se odehrávají konkrétní činnosti nebo jsou umisťovány konkrétní stavby, které slouží jak jádrovému městu aglomerace, tak jednotlivým obcím. Protože dokument, který by území vymezil a koordinoval, není vyžadován platnou legislativou, musel by vzniknout na základě společné spontánní potřeby města Brna a obcí v metropolitní oblasti, samozřejmě ve velmi úzké součinnosti s JMK.

Co v této souvislosti očekáváte od konference?

Samozřejmě neočekáváme žádné zázraky nebo mávnutí kouzelným proutkem. Máme tři docela skromné cíle – pojmenovat hlavní společná témata JMK, Brna a jeho metropolitní oblasti, označit překážky bránící jejich řešení a vyzvat všechny zainteresované partnery k hledání cest k jejich odstranění. Chceme účastníkům konference připomenout, že město Brno a kraj jsou spojeny tak silnými vazbami, že bez vůle ke spolupráci se obrovský potenciál města Brna a jeho metropolitní oblasti nenaplní.