Domů Rozhovory, názory Miloslav Vlk:...

Miloslav Vlk: Církev by měla být aktivnější při vysvětlování restitucí

0
kardinál Vlk

Kardinál Miloslav Vlk se domnívá, že v případě vysvětlování problematiky církevních restitucí v tištěných či digitálních sdělovacích prostředcích jsou církevní mediální pracovníci trochu slabší a málo těchto možností  využívají. Podle toho se zdá, že církev málo objasňuje, co se získanými prostředky dělá.

„Vím ale také, že tu funguje z komunistické doby pokažená lidská mentalita, která nemá hlubší smysl pro právo a spravedlnost a ptá se, nač to církve potřebují, protože necítí, že Ústava žádné omezení vlastnění neukládá,“ říká kardinál Vlk. V této souvislosti připomíná, že na toto téma lze najít mnoho článků na jeho webu www.kardinal.cz, kde je řada komentářů a vysvětlování k otázce restitucí. Dodává, že kvalitní informace o využívání restituovaného majetku jsou na sociálních sítích České biskupské konference,  každého biskupství a České charity.  Na webu ČBK je přímo ikonka „majetkové narovnání“, či  „charita“. Na portálu Arcibiskupství pražského lze zase najít „výroční zprávu  2014”, kde je podrobná informace o činnosti arcibiskupství v této oblasti v minulém roce.

Miloslav Vlk ale do jisté míry chápe, že je třeba tyto zprávy donést až „do domu”, až „pod nos”, aby po nich lidé nemuseli sami pátrat. „A tady jsme jaksi slabší. Církev netají, co s majetkem, který dosud dostala, dělá,“ zdůraznil kardinál Vlk.

Kardinál hostem v brněnské Skleněné louce

S přední duchovní osobností naší země kardinálem Vlkem jsem měl možnost hovořit ve čtvrtek 19. listopadu po skončení jednoho z pořadů cyklu s názvem Duše a odvaha, který v brněnské Skleněné louce realizuje režisér Zdeněk Plachý. Otec kardinál vystupoval profesionálně, velmi civilně a určitě i za to sklidil velký potlesk diváků.

„Je to člověk samozřejmě duchovní a také velmi odvážný, takže bylo o čem mluvit. Jeho evropský přehled, velkorysost, umění vypravěčské zkratky, to všechno mne velmi potěšilo. Myslím, že i diváci cítili v tu chvíli, že teď zde platí více ono kardinálovo slovo z knihy, s názvem Bůh blízký,“ říká Plachý. Podle jeho slov si je sám kardinál vědom toho, že je třeba v křesťanském kontextu větší ofenzívnosti, větší osobní odvahy křesťanů. Jeho osobnost v tomto smyslu inspiruje i fascinuje.

„Domnívám se, že je zde mnoho lidí, kteří nechápou smysl, důvody a příčiny církevních restitucí. Není jiného způsobu, než se snažit lidem v této zemi vysvětlit, že církev a křesťanská společenství jsou přece jenom trochu něčím jiným, než je třeba Spolek zahrádkářů. Je zde jasný demokraticky odhlasovaný zákon o restitucích a stále si mnoho lidí myslí, že by tyto zákony platit neměly nebo měly být revokovány. Církev by potřebovala silnější a soustavnější mediální reflexi. Co si mají lidé v této zemi myslet, když pan Babiš v České televizi řekne, že národ byl církevními restitucemi okraden,“ připomíná Zdeněk Plachý.

Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi       

Podle zákona o majetkovém vyrovnání z roku 2012 má stát 17 církvím a náboženským spolkům do roku 2043 vyplatit jako náhradu za nevydaný majetek dohromady 59 miliard korun navýšených o inflaci. V restitucích mají církve dostat také nemovitý majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Zároveň se církvím postupně snižuje příspěvek na podporu činnosti, který v době přijetí zákona činil asi 1,5 miliardy korun ročně.

Kardinál Miloslav Vlk

Miloslav Vlk se narodil 17. května 1932 v jihočeské Líšnici. Po maturitě v roce 1952 mu nebylo dovoleno studovat. Pracoval tedy jako dělník v továrně Motor Union v Českých Budějovicích. Vojenskou základní službu absolvoval v letech 1953-55 ve Dvorech u Karlových Varů. Po absolvování vojenské služby byl v době částečného politického uvolnění přijat na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Studia archivnictví zakončil v roce 1960. Poté pracoval jako archivář. V roce 1964 se mu podařilo zahájit studium na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích.

Na kněze byl vysvěcen 23. června 1968 v Českých Budějovicích. Vzápětí jej tehdejší českobudějovický biskup Josef Hlouch, který se po osmnácti letech směl vrátit do diecéze, jmenoval svým sekretářem. Vlkův vliv a pastorační působení však vadilo tehdejším politickým autoritám, proto byl v roce 1971 přeložen do malých farností na Šumavu. Po šestnácti měsících se za trest stěhuje do Rožmitálu pod Třemšínem, kde působí sedm let. Zde mu byl v roce 1978 odňat „státní souhlas“ k veřejnému výkonu kněžské služby.

Přijal práci umývače výkladních skříní u pražského podniku Úklid a později si ze zdravotních důvodů našel práci archiváře ve Státní bance československé. Jako kněz tajně pracoval v malých skupinách věřících. V lednu 1989 mu byl vrácen „státní souhlas“ a stal se farářem na Klatovsku. V únoru 1990 byl jmenován českobudějovickým biskupem a o rok později pražským arcibiskupem a českým primasem, nástupcem kardinála Františka Tomáška. V letech 1991 až 2000 byl předsedou biskupské konference. V listopadu 1994 jej papež Jan Pavel II. jmenoval kardinálem. Od roku 1993 do 2001 byl předsedou Rady evropských biskupských konferencí. V dubnu 2005 se účastnil konkláve ve Vatikánu, kdy sbor kardinálů zvolil nového papeže Benedikta XVI.

V květnu roku 2007 dosáhl kardinál Vlk 75 let věku a v souladu s církevním právem nabídl do rukou papeže Benedikta XVI. svou rezignaci. Papež mu prodloužil výkon funkce pražského arcibiskupa na další dva roky. V únoru 2010 přijímá papež rezignaci kardinála Vlka na pastorační vedení pražské arcidiecéze z důvodů dosažení stanovené věkové hranice. Miloslav Vlk je nositelem řady ocenění. V roce 1999 obdržel vysoké německé vyznamenání „Velký kříž za zásluhy“. V roce 2002 mu prezident Václav Havel propůjčil řád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva. Je nositelem mnoha dalších ocenění a čestných doktorátů.

Myč oken a arcibiskup v arabštině

VlkMyč oken a arcibiskup: kniha Alaina Boudreho, pojednávající o životě kardinála Vlka, se dočkala svého dalšího překladu. Emeritní libanonský biskup Joseph Dergham ji před dvěma lety přeložil do arabštiny. Prezentace knihy proběhla na setkání biskupů různých ritů východních katolických církví  v Bejrútu. Účastníci ji obdrželi s podpisem přítomného kardinála Vlka. Knížka přibližuje život církve v době  komunistického pronásledování. Úmyslem překladatele bylo přiblížit v dnešní době pronásledovaným křesťanským církvím na Středním Východě zkušenost komunistické perzekuce v Evropě. Tato francouzská kniha byla zatím přeložena do italštiny, slovinštiny a španělštiny (ve španělštině ji četl i papež František). Do češtiny zatím přeložena nebyla.