Domů Rozhovory, názory Protikorupční...

Protikorupční projekt Rekonstrukce státu tlačí na české politiky

0

Ve sdružení Kohovolit.eu připravuje před volbami kalkulačky, které lidem doslova radí, koho volit. A v poslední době také rekonstruuje stát. O tom, čeho chtějí dosáhnout aktivisté z protikorupčního projektu Rekonstrukce státu, ke kterému se připojily už desítky neziskovek, jsme si promluvili s Kamilem Gregorem.

Můžete našim čtenářům Rekonstrukci státu trochu představit? O co vlastně v tomto projektu jde?

Rekonstrukce státu je konkrétní, realistický a účinný plán, jak výrazně omezit rozsah politické korupce v naší zemi ještě do sněmovních voleb v příštím roce. Projekt zastřešuje experty z dvacítky protikorupčních organizací, firmy, média, sektorové asociace, jednotlivce i zahraniční instituce, jako je třeba americká ambasáda či britská a nordická obchodní komora v České republice.

Čeho konkrétně ale chcete dosáhnout?

Našim cílem je pomoci poslancům a senátorům prosadit devět protikorupčních opatření, které mají reálnou šanci na schválení. Tato opatření můžeme najít v programech stran, v koaličních smlouvách i v různých protikorupčních strategiích, dosud ale nebyla schválena a reálně hrozí, že pokud nic neuděláme, do voleb se schválit nestihnou a tím opět ztratíme čtyři roky času.

Jak taková pomoc poslancům a senátorům v praxi vypadá?

V první fázi projektu, která probíhá nyní, se naši zástupci, tzv. ambasadoři, schází s jednotlivými poslanci a senátory a získávají od nich písemný slib, že budou svým hlasováním podporovat devět protikorupčních „restů“. Mezi resty najdeme například zavedení registru smluv uzavřených veřejnými institucemi, průhlednější financování politických stran, odpolitizovaní státní správy zavedením kvalitního služebního zákona nebo třeba zrušení takzvaných „přílepků“ k návrhům zákonů.

Kolik poslanců a senátorů se vám už podařilo oslovit?

Ambasadoři Rekonstrukce státu se již osobně sešli s více než stovkou poslanců a senátorů. Jejich úspěšnost je přitom zhruba padesátiprocentní. K dnešnímu dni projekt svým podpisem podpořilo 46 poslanců a 10 senátorů téměř ze všech parlamentních stran. Mohu rovněž s potěšením konstatovat, že žádný z nich zatím nehlasoval v rozporu se svým závazkem.

A o kolika vámi zmíněných „restech“ už hlasovali? Podařilo se je schválit?

Zatím máme stoprocentní úspěšnost. Z devíti námi prosazovaných opatření dosud přišla řada jen na zrušení anonymních akcií a příslušný zákon byl schválen. Máme interní informace, že zákon měl být původně zamítnut, ale náš tlak nakonec odpor poslanců a senátorů zlomil. Poslanci zmiňovali Rekonstrukci státu i při závěrečné rozpravě k zákonu. Další resty se budou projednávat na sněmovní schůzi v září.

Říkal jste, že všech devět protikorupčních opatření chcete prosadit do sněmovních voleb v příštím roce. Jak tento plán ovlivňuje vládní krize?

Kdyby nyní došlo k rozpuštění Sněmovny, projekt by fakticky skončil. Žádný už načtený sněmovní tisk by se totiž zřejmě nestačil schválit a všechny by tedy „spadly pod stůl“. Pokud ale dojde ke vzniku úřednického kabinetu vládnoucího do voleb, šance na prosazení skutečných změn může být stále velká. Zkušenost totiž ukazuje, že v dobách úřednických vlád se „rozpadají“ poslanecké kluby a poslanci častěji hlasují navzdory postoji strany. Budeme tedy mít šanci získat podporu většího počtu poslanců.

Stojí za podotknutí, že zatýkání, které předcházelo pádu vlády, jasně ukázalo na korupční praktiky, jimž se Rekonstrukce státu snaží učinit přítrž. Jde například o naprosto neprůhledné nominace do státem vlastněných podniků.

Vy sám jste ambasador Rekonstrukce státu. Co to obnáší?

Už jsem se sešel s několika poslanci a podařilo se mi získat podporu Jana Chvojky a Václava Zemka z ČSSD a Stanislava Grospiče z KSČM. Osobně se ale za ambasadora nepovažuji, protože mne jakožto datového analytika a politologa občanský aktivismus tak říkajíc „živí“. Ambasadory jsou oproti tomu zpravidla řadoví občané, kteří se do projektu zapojili jako dobrovolníci.

Kdo všechno se tedy může ambasadorem stát?

Ambasadorem se může stát jednoduše každý, stačí navštívit stránku rekonstrukcestatu.cz. Úkolem ambasadora je především kontaktovat svého poslance nebo senátora a domluvit si s ním schůzku. Na ní pak představí projekt Rekonstrukce státu a v ideálním případě získá od daného zákonodárce podporu. Řekl bych, že celý tento proces nestojí ambasadora více než hodinu času za měsíc.