Domů Rozhovory, názory Ředitel BVV: ...

Ředitel BVV: Messe Düsseldorf se soustředí na podnikání v Šanghaji, proto se chce zbavit podílu v brněnském výstavišti

0

Německý většinový vlastník brněnského výstaviště – společnost Messe Düsseldorf – chce prodat akcie a soustředit se na veletržní podnikání v Šanghaji. O odkup podílu má zájem město Brno, které má čtyřiatřicetiprocentní podíl. Podle generálního ředitele Veletrhů Brno Jiřího Kuliše by se v podstatě nic nezměnilo.

Překvapilo váš, že chce německý vlastník prodat většinový podíl BVV? Zdůvodnil vůbec, proč se chce akcií zbavit?

Je to strategické rozhodnutí většinového vlastníka. Nechce vlastnit v zahraničí výstaviště s výjimkou výstaviště v Šanghaji, ve kterém má podíl. Pokud někde dochází k růstu veletržního průmyslu, tak je to právě v Číně. Veletrhy v Evropě poklesly za posledních pět let o třináct procent, naopak v Číně o třináct procent vzrostly.

Proč by podle vás mělo město Brno koupit BVV?

V Evropě je běžný model, že výstaviště vlastní zcela nebo zčásti město nebo nějaký vyšší správní územní celek. Také Messe Düsseldorf vlastní z padesáti procent město, vídeňské výstaviště vlastní město stoprocentně. Ekonomický význam takového výstaviště, jako je brněnské, přesahuje hranice města i kraje. Má význam pro celou republiku.

Zvládne město řídit takovou společnost? Podle ekonomů je to obtížné i pro zkušený management.

Řídit veletržní správu v současných hospodářských podmínkách skutečně není jednoduché. Vlastník však společnost přímo neřídí, má k tomu odborný management. Město Brno je navíc vlastníkem i nyní, byť menšinovým. Zástupci města jsou v představenstvu, jsou detailně informováni o ekonomice, činnosti a směrování společnosti.

Co se změní, stane-li se vlastníkem město?

Výstaviště musí být výstavištěm a pořádat veletrhy.

Primátor Brna Roman Onderka řekl, že je potřeba hledat nové obory. Myslíte si to také?

Témata pro opravdu dobré veletrhy samozřejmě neustále hledáme, i když je to stále obtížnější.

Chcete zůstat ve vedení BVV, i když je koupí město Brno?

Práce mě baví a po vypršení mé manažerské smlouvy mám ambici společnost předat svému nástupci zeštíhlenou, finančně stabilizovanou, s dobrým portfoliem veletrhů.

Jak dopředu máte sestavený program veletrhů – může ho prodej BVV ovlivnit?

Máme naplánovaný veletržní program do roku 2016. Prodej podílu nemá na program vliv. Naše akce musí být vždy komerčně proveditelné. Nemůžeme dělat veletrhy jen pro radost.

Jaký bude letošní hospodářský výsledek BVV?

Podle našich odhadů bude letošní zisk po zdanění kolem sto milionů.

Před dvěma lety jste říkal, že v prvním čtvrtletí 2012 má podle analýz dojít k plnému oživení veletržního podnikání. Byl tento předpoklad správný?

Tento výhled vycházel z normálních cyklů ekonomiky. Ale od roku 2008 se ekonomika v normálních cyklech nevyvíjí. Pohybujeme se v dlouhodobé stagnaci. Náš vývoj odpovídá vývoji v celoevropském kontextu. Oživení se dostavilo pouze v některých sektorech ekonomiky. Bylo to vidět například na letošním strojírenském veletrhu. Naopak stavební veletrh postihují problémy svého sektoru, který každoročně klesá o sedm procent.

Proč snižujete počet zaměstnanců?

Musíme mít tolik stálých zaměstnanců, kolik máme celoročně práce. Naše činnost je hodně sezónní. V minulosti byla v této společnosti přezaměstnanost. Mzdové náklady jsou jednou z nejdůležitějších nákladových položek. Jejich snižování je předpokladem, abychom se dostali do stabilního ziskového hospodaření. Neplánujeme ale žádné velké propouštění. Rušení míst řešíme hlavně přirozenými odchody. Snažíme se dohodnout s odbory, zachovat sociální smír. Během roku jsme snížili počet pracovních míst asi o padesát. Koncem roku se tak dostaneme na hranici tří set zaměstnanců.

Plánujete v blízké budoucnosti nějaké investice?

V letošním roce jsme dokončili úpravu pavilonu E na kongresový pavilon za deset milionů korun. Nové kongresové prostory pojmou až tři tisíce účastníků, což podpoří Brno jako kongresovou destinaci. Další větší investice zatím neplánujeme.

Je nějaká významná akce nebo veletrh, který vám Brně ještě chybí?

Z důležitých oborů chyběl mezinárodní elektrotechnický veletrh. Elektrotechnika je druhým nejsilnějším odvětvím v Česku. Veletrh AMPER s touto tématikou se konal v Praze, ale přesunul se do Brna, kde se bude konat jako hostující akce potřetí. To je zajisté úspěch.

Na jaké novinky se můžou návštěvníci výstaviště v příštím roce těšit?

Nevýznamnější novinkou bude nový dopravní veletrh Eurotrans 2013 v září. Vzniká spojením všech dopravních nomenklatur do jednoho celku. Doprava je důležitějším oborem budoucnosti. Tento veletrh má potenciál dostat se v budoucnu mezi naše top tři veletrhy. Vidíte, stále hledáme a rozvíjíme nová témata.

Kdo je…

Jiří Kuliš, generální ředitel a místopředseda představenstva Veletrhy Brno a.s.

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze se zaměřením na zahraniční obchod. V letech 1976 – 1992 pracoval na různých manažerských pozicích ve společnosti Brněnské veletrhy a výstavy. Před odchodem do diplomacie zastával v letech 1990 – 1992 pozici obchodního ředitele. V letech 1992-2005 působil v diplomatických službách jako chargé d´affaires mise ČR na Novém Zélandu, následně jako obchodní rada pro Austrálii a Nový Zéland, obchodně-ekonomický rada ČR v Japonsku a obchodně-ekonomický rada ČR ve Washingtonu, USA.

Od roku 2006 působil jako konzultant managementu Veletrhů Brno a.s. Od 17.12.2009 zastává pozici generálního ředitele společnosti Veletrhy Brno, která je vedoucí veletržní správou v regionu střední Evropy.

Jeho profesní kariéra byla zaměřena na marketing a veletržní průmysl, zahraniční obchod a mezinárodní vztahy. Jiří Kuliš byl 2 roky prezidentem asociace veletržních správ Centrex. Letos byl Ing. Jiří Kuliš zvolen do funkce vice-prezidenta DTIHK- Česko-německé hospodářské a průmyslové komory, dále je členem představenstva Hospodářské komory Brno, a představenstva Českomoravské elektrotechnické asociace (ELA).

Žádné komentáře

Napište komentář